Signalritningar från SJ elektrotekniska byrå, signalavdelningen (Ebrsi)

Inskannade av Sveriges Järnvägsmuseum


  Upprättad  Senast ändrad  Typ av ritning  
Almunge 1955 1961 Översikt c-låsanläggning, manöverapp, förregltab  
Almunge 1954 1955 Kabelplan  
Altorp SRJ 1961  Kablar för vxlvärme, spårplan  
Alvhem 1962 1966 Översikt, förreglingstab Södra 
Alvhem 1962 1966 Översikt,  Mitt  
Alvhem 1962 1966 Översikt, stlv Norra 
Aneby 1961 1964 Förbindn spårplan  
Aneby 1961 1964 Förbindn spårplan  
Barkarby 1961  Översikt spårledn, si  
Berga 1953 1964 Översikt, förreglingstab, vevapp  
Berga 1953 1964 Översikt, förreglingstab, vevapp  
Bergåsa (Läggesta - TaxingeN) 1964  Lastplatsblockering  
Billesholm 1963 1964 Ill spårplan  
Billingsfors 1962 1963 Översikt, C-lås mm  
Billingsfors 1962 1963 Översikt, C-lås mm  
Birkekärr hlp (Valdemarsvik - Gusum) 1956  Översikt k-låsanl  
Bjuv 1964  Spårledn  
Bjuv 1964  Instr  
Blp Viggbyholm - Rnb 1963 1965 Spår- och kabelplan  
Blp Viggbyholm - Rydbo 1963  Spår- och kabelplan  
Bolltorp hlp (Söderköping - Ringarum) 1951 1964 Påstigningssignal  
Bolltorp hlp (Söderköping - Ringarum) 1951 1964 Påstigningssignal  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Borlänge 1962 1965 Översikt, si, spårledn mm  
Bredaryd 1954 1962 Översikt, vevapp, förregltab  
Bredaryd 1954 1962 Översikt, vevapp, förregltab  
Bredaryd 1966  Ill spårplan  
Bredsjö 1964  Si, förrregl, stlv Gbg-änden 
Bredsjö 1964  Si, förrregl, stlv Nora/Falu-änden 
Bro 1953 1964 Grov översikt  
Brömsebro (Torsås - Karlskrona) 1955 1964 Översikt, si, c-lås  
Brömsebro (Torsås - Karlskrona) 1955 1964 Översikt, si, c-lås  
Bärby SRJ 1957 1964 Översikt, förreglingstabell, T-sem, vägskydd  
Bärby SRJ 1954 1965 Kabelplan  
Charlottenberg 1961 1966 Ill spårplan  
Daglösen 1965  Spårledn  
Daglösen 1965  Spårledn  
Daglösen 1965  Instr  
Dalskog 1961 1963 Översikt  
Dalskog 1961 1963 Översikt  
Dalskog 1962 1963 Ill spårplan  
Dj Ekeby 1942 1965 Ill spårplan  
Dj Ekeby 1962 1965 Kabelplan  
Dj Ösby 1943 1965 Spår- och kabelplan inkl signaler Hela bangården 
Dj Ösby 1953  Spår- och kabelplan Södra infarten 
Dj Ösby 1943 1965 Ill spårplan Stlv II (hävstångsställverket) 
Dj Ösby  1963  Spårisolerplan  
Dj Ösby - Ekeby 1942 1965 Spår- och kabelplan.förreglingstabell  
Dj Ösby - Ekeby 1942 1965 Spår- och kabelplan.förreglingstabell  
Dj Ösby - Ekeby 1965  Spårledn för linjeblockering inkl växlar Ekeby  
Dj Ösby - Sveavägen 1966  Spårisolerplan  
Edane 1961 1963 Ill spårplan  
Eddavägen 1959 1963 Växelkontrollsignal  
Edsbro SRJ 1958 1959 Översikt si spårledn knappstlv förregltab  
Ekskogen SRJ 1962 1964 Spår- och kabelplan, si, centrallås  
Enstaberga 1965  Spårledn  
Enstaberga 1964 1965 Instr  
Faringe 1949 1964 Översikt, vevapp, förregltab  
Filipstad 1965  Spårledn  
Filipstad - Finnshyttan 1964  Vägskydd + k-lås för förgreningsväxel  
Finspång 1962 1965 Översikt, centrallås  
Finspång 1962 1965 Översikt, centrallås  
Finsta SRJ 1957 1961 Översikt, ställbock, förregltab  
Finsta SRJ 1954 1964 Kabelplan  
Forsbacka 1965 1966 Översikt  
Forsbacka 1965 1966 Översikt  
Forsbacka 1965 1966 Översikt  
Forsbacka 1966  Spårledn  
Forsbacka 1965 1966 Instr  
Forserum 1966  Spårledn  
Forserum 1965 1966 Instr  
Forshem 1965  Spårledn  
Frillesås 1964  Spårledn  
Fritsla 1964  Ill spårplan  
Frösunda SRJ 1948 1966 Spår- och kabelplan  
Frösunda SRJ 1948  Förreglingstabell  
Frösunda SRJ 1948 1964 Knappställverk fasadritning   
Frösunda SRJ 1949 1964 Kabelplan  
Funbo 1959  Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Furubo (Åsarna - Röjan) 1965  Spår- och kabelplan  
Fårhult hlp (Ankarsrum - Verkebäck) 1954  Översikt k-låsanläggning  
Fårhult hlp (Ankarsrum - Verkebäck) 1954  Översikt k-låsanläggning  
Garsås 1965  Översikt   
Garsås 1965  Översikt   
Garsås 1965  Översikt   
Garsås 1965  Centralapparat ("Hårdskt stlv") och förreglingstabell  
Geijersdal 1962  Ill spårplan  
Gendalen 1965  Översikt, förreglingstabell  
Getinge 1964  Spårledn  
Gimo 1964  Spår- och kabelplan  
Gimo 1964  Spår- och kabelplan  
Grillby 1964  Spårledn  
Grillby 1964?  Fasadritning spårplan  
Grillby 1964  Förbindn spårplan  
Gråbo 1962  Översikt,förreglingstab, centrallps  
Gråbo 1962  Översikt,förreglingstab, centrallps  
Grängesberg dynamit 1956 1964 Översikt k-lås, bommar Yttre del 
Grängesberg dynamit    Anslutn bangård 
Gullaskruv 1945 1964 Översikt  
Gåvastbo 1964  Spårledn  
Gåvastbo 1964  Instr  
Gävle 1966  A- och bromsprovsi, plfgrindar  
Gävle 1966  A- och bromsprovsi, plfgrindar  
Gävle låda 1 1965  Fasadritning spårplan Söder 
Gävle låda 1 1965  Fasadritning spårplan Söder 
Gävle låda 2 1965  Fasadritning spårplan Mitt 
Gävle låda 2 1965  Fasadritning spårplan Mitt 
Gävle låda 3 1965  Fasadritning spårplan Norra 
Gävle låda 3 1965  Fasadritning spårplan Norra 
Hagaström 1965 1966 Översikt  
Hagaström 1965 1966 Översikt  
Hagaström 1965 1966 Översikt  
Hagaström 1966  Spårledn  
Hagaström 1965  Instr  
Hallstavik 1958 1963 Översikt c-låsanläggning,förregltab  
Hallstavik 1958 1963 Översikt c-låsanläggning,förregltab  
Hallstavik 1958 1959 Kabelplan  
Harg  1951 1964 Översikt, förregltab, ställbock  
Hargshamn 1954 1964 Kabelplan  
Hargshamn 1964  Spår- och kabelplan, manöverapp  
Harplinge 1964  Spårledn  
Heberg 1964  Spårledn  
Hjorted hlp 1955 1964 Översikt k-låsanläggning, aut vägsi  
Hjorted hlp 1955 1964 Översikt k-låsanläggning, aut vägsi  
Holm (Nässjö - Nybro) 1949 1965 Översikt + ställbock  
Holm (Nässjö - Nybro) 1949 1965 Översikt + ställbock  
Horda 1963 1965 Ill spårplan  
Hällevadsholm 1963 1964 Ill spårplan  
Häverödal 1957 1964 Översikt c-lås ljussi förregltab  
Häverödal 1957 1964 Översikt c-lås ljussi förregltab  
Häverödal 1958  Kabelplan  
Högboda 1961  Ill spårplan  
Hölö 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Hölö 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Hölö 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Hölö 1965  Spårledn  
Hölö 1965  Instr  
Hörle 1963 1965 Översikt, vevapp, förregltab  
Hörle 1963 1965 Översikt, vevapp, förregltab  
Hörle 1963  Ill spårplan  
Insjön 1965 1966 Översikt  
Insjön 1965 1966 Översikt  
Insjön 1965 1966 Översikt  
Insjön 1965 1966 Översikt  
Insjön 1965 1966 Översikt  
Insjön 1965  Ill spårplan  
Insjön 1965  Ill spårplan  
Jakobsberg 1961  Spårledn  
Jakobsberg 1961  Spårledn  
Jakobsberg 1961  Spårledn  
Jakobsberg 1961  Spårledn  
Jakobsberg 1961  Spårledn  
Jakobsberg 1961  Instr  
Jakobsberg  1960 1964 Översikt  
Jakobsberg  1960 1964 Översikt  
Jakobsberg  1960 1964 Översikt  
Jakobsberg - Kallhäll 1962  Aut linjeblockering  
Järnforsen 1947 1964 Spårplan, vägskydd men ingen sisäanl  
Järpås 1964  Manöverapp  
Jönåker 1965  Spårledn  
Jönåker 1965  Instr  
Kallhäll 1965  Spårledn  
Kallhäll 1964  Instr  
Karlstad Ö 1964 1966 Vägskydd Triangelspåret 
Kerkejaure (Rahanåive - Maitum) 1938 1948 Översikt k-låsanläggning  
Kimstad 1963 1965 Översikt  
Kimstad 1963 1965 Översikt  
Kimstad 1963 1965 Översikt  
Kimstad 1964 1965 Instr  
Kimstad 1964  Spårledn  
Kimstad 1964  Spårledn  
Kimstad 1964  Spårledn  
Kimstad 1964  Spårplan fasadritning  
Kimstad 1964  Spårplan fasadritning  
Kimstad 1964  Spårplan förbindn  
Kimstad 1964  Spårplan förbindn  
Kinnared 1964 1965 Översikt  
Kinnared 1964 1965 Översikt  
Kiruna mbg 1965  Kablar mellan relägrupper  
Kiruna mbg 1965  Kablar mellan relägrupper  
Kiruna mbg 1965  Kablar mellan relägrupper  
Knutby 1961 1964 Översikt, k-lås  
Knutby 1961 1964 Översikt, k-lås  
Knutby 1961 1961 Förreglingstabell  
Knypplan 1964  Spårledn  
Knypplan 1964  Instr  
Koler 1966  Spårledn  
Koler 1966  Instr  
Kolforsen (Oslättfors - Ockelbo) 1965  Spårledn  
Kolforsen (Oslättfors - Ockelbo) 1965  Instr  
Krokek 1954  Schematisk spårplan  
Krokvik 1966  Översikt  
Krokvik 1966  Översikt  
Krägga 1963 1964 Spår- och kabelplan  
Krägga 1963 1964 Spår- och kabelplan  
Krägga 1963 1964 Spår- och kabelplan  
Krägga 1964  Spårledn  
Krägga 1963 1964 Instr  
Krägga 1964  Fasadritning spårplan  
Krägga  Förbindn spårplan  
Kungsgården 1965 1966 Översikt  
Kungsgården 1965 1966 Översikt  
Kungsgården 1965 1966 Översikt  
Kungsgården 1966  Spårledn  
Kungsgården 1965 1966 Instr  
Kvillebäcken (Hisingen) 1961  Ill spårplan  
Kvänberget (Kåbdalis - Tellejåkk) 1937 1948 Översikt, lokalställd sem + ställbock  
Kågeröd 1964  Ill spårplan  
Kårsta 1958 1960 Spår- och kabelplan, anl med infsi och spårl  
Kårsta 1959  Isolerplan (Spårledn)  
Kårsta 1959  Fasadritning manöverapp typ SJ 39/62  
Kårsta 1954 1964 Kabelplan  
Kårsta 1958  Förreglingstabell (med konventionella tågvägsbeteckningar)  
Källby 1960  Översikt, semaforer, mek bommar  
Källby 1960  Översikt, semaforer, mek bommar  
Kälsberg (Piteå - Älvsbyn) 1965  Kontrollåsanläggning  
Kälsberg (Piteå - Älvsbyn) 1965  Kontrollåsanläggning  
Köpmannebro 1962 1966 Översikt signaler spårledn  
Köpmannebro 1962 1966 Översikt signaler spårledn  
Köpmannebro 1962 1966 Ill spårplan  
Landeryd 1959 1962 Översikt, vevapp, förregltab  
Landeryd 1959 1962 Översikt, vevapp, förregltab  
Landeryd 1959 1962 Översikt, vevapp, förregltab  
Liens hytta (fd KURJ) 1964  K-låsanl  
Lindholmen  1961  Förreglingstabell  
Lindholmen  1960 1966 Kabelplan  
Lindholmen  1959 1962 Fasadritning manöverapp  
Lindholmen  1965  Manöverapp  
Lindholmen  1960  Spårledn  
Linköping C 1960 1966 Ill spårplan  
Linköping C 1960 1966 Ill spårplan  
Ljungskile 1963 1964 Ill spårplan DEL II SAKNAS 
Lockstavägen SRJ  1957 1959 Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Luleå - Boden - Gällivare 1963 1965 Översikt  
Luleå - Boden - Gällivare 1963 1965 Översikt  
Luleå - Boden - Gällivare 1963 1965 Översikt  
Luleå - Boden - Gällivare 1963 1965 Översikt  
Lyrestad 1964  Manöverapp  
Långsele - Mellansel 1965  Riningsförteckning  
Långträsk 1966  Spårledn  
Långträsk 1966  Instr  
Långås 1964  Spårledn  
Lännaholm 1953 1964 Översikt c-låsanläggning, manöverapp, förregltab  
Lännaholm 1954  Kabelplan  
Marielund (Lännaholm - Bärby) 1964  Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Marma 1964  Instr  
Marma  1964  Spårledn  
Marmavägen SRJ 1955 1964 Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Marmavägen SRJ 1955 1964 Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Mellerud 1963 1966 Översikt, si, vevapparater,  Södra, dock ej kurvan från 1956 
Mellerud 1963 1966 Översikt, si, vevapparater, förreglingstabell Mellersta 
Mellerud 1963 1966 Översikt, si, vevapparater,  Norra 
Molkom 1962  Ill spårplan  
Mullsjö 1962  Schematisk spårplan  
Munkedal - Smedberg 1955 1959 Spårplan förbindn  
Mörlunda 1964 1965 Schematisk spårplan  
Nelhammar (Överum - Åtvidaberg) 1964 1966 Översikt, centralappanläggning e d  
Norra Valbo 1965 1966 Översikt  
Norra Valbo 1965 1966 Översikt  
Norra Valbo 1965 1966 Översikt  
Norra Valbo 1966  Spårledn  
Norra Valbo 1965 1966 Instr  
Norraryd 1945 1965 Översikt  
Norraryd 1945 1965 Översikt  
Norrtjäranvägen SRJ 1954 1965 Plankorsning kabelplan  
Notviken 1964  Spårledn  
Notviken 1964  Instr  
Nuortikon 1960 1965 Översikt  
Nuortikon 1960 1965 Översikt  
Nuortikon 1960 1965 Översikt  
Nyköping 1949 1964 Signaler "klart för avgång"  
Näsby Park 1961 1967 Översikt och kablar  
Näsby Park 1961 1967 Kabelplan  
Näverkärret 1966  Instr  
Ornäs - Borlänge 1963 1964 Linjebl instruktionsritn  
Orrskog 1964  Spårledn  
Orrskog 1964  Instr  
Oslättfors 1966  Spårledn  
Oslättfors 1965 1966 Instr  
Pinan (Bergsbrunna - Uppsala C) 1959  Vägskydd   
Piteå 1964 1965 Översikt, förreglingstabell, centrallås  
Piteå 1964 1965 Översikt, förreglingstabell, centrallås  
Piteå 1964 1965 Översikt, förreglingstabell, centrallås  
Rahanåive 1937 1948 Spår och signaler  
Repbäcken och Båtstad 1963 1966 Spårplan förbindn  
Repbäcken och Båtstad 1963 1966 Spårplan förbindn  
Rimbo 1950 1961 Översikt signaler spår kablar  
Rimbo 1950 1961 Översikt signaler spår kablar  
Rimbo 1954 1961 Kabelplan  
Rimbo 1954 1961 Kabelplan  
Rimbo 1959  Förreglingstabell Södra 
Roslags Näsby - Täby 1960 1961 Linjeblockering  
Roslags Näsby CTC 1962  Knappsatslåda Låda med okänt syfte, syns tydligen på bilder t v om tfn, t h om tastaturen 
Roslags-Broby 1948 1957 k-låsanl, ljussi  
Roslags-Broby 1966  Spår- och kabelplan  
Rydbo 1961 1966? Översikt  
Rydbo 1954? 1962 Kabelplan  
Rydbo 1961  Förreglingstabell  
Rydbo 1961  Stlv (manöverapp)  
Rydbo 1961 1963 Isolerplan (Spårledn)  
Rydbo 1961  Instr  
Rydbo  Manöverapp Inkl blsi Viggbyholm - Rydbo 
Rydbo - Österskär 1961 1964 Översikt fjb Runö - Österskär 
Rydbo - Österskär   Översikt fjb (Rydbo) - Runö 
Rånäs 1952 1964 Översikt, vevapp, förregltab  
Rånäs 1954? 1961 Kabelplan  
Rönninge 1957 1966 Spårplan för vevapp  
Rönninge 1957 1966 Spårplan för vevapp  
Sala - Saladamm 1965  Industrispår, k-låsanl  
Saltkällan 1966  Översikt magnetlåsanl  
Sandviken 1965 1967 Översikt  
Sandviken 1965 1967 Översikt Inkl urspårningsanordning 
Sandviken 1965 1967 Översikt  
Sandviken 1967  Spårledn  
Sandviken 1965 1967 Instr  
Sannegården 1961  Ill spårplan  
Segmon 1940 1964 Översikt, hävstångsstlv, förregltab  
Segmon 1940 1964 Översikt, hävstångsstlv, förregltab  
Sjösa 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Sjösa 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Sjösa 1965 1966 Spår- och kabelplan  
Sjösa 1965  Instr  
Skattkärr 1965  Spårledn  
Skeppshult 1964  Ill spårplan  
Skutskär 1965  Spårledn  
Skyttorp 1965  Spårledn  
Skyttorp 1964  Instr  
Skåre (Karlstad - Kil) 1964 1965 Ill spårplan  
Slottsbrosundet 1952 1964 Översikt, vevapp, förregltab  
Slottsbrosundet 1952 1964 Översikt, vevapp, förregltab  
Spångenäs 1954 1956 Översikt, C-lås mm  
Spångenäs 1954 1956 Översikt, C-lås mm  
Stockholm Ö 1939 1969 Spår- och kabelplan  
Stockholm Ö 1939 1969 Spår- och kabelplan  
Stockholm Ö 1939 1965 Förreglingstabell Huvudstlv 
Stockholm Ö 1939 1965 Förreglingstabell Huvudstlv 
Stockholm Ö 1940 1964 Förreglingstabell UK-stil  
Stockholm Ö 1939 1965 Spårplan  
Stockholm Ö 1939 1965 Spårplan  
Stockholm Ö 1939 1949 Manövertavla för godsbangården  
Stockholm Ö 1939 1964 Manövertavla huvudstlv  
Stockholm Ö 1939 1965 Förreglingstabell godsbangården  
Stockholm Ö 1939 1964 Förreglingstabell UK-stil  
Stockholm Ö 1939 1964 Förreglingstabell UK-stil  
Stockholm Ö 1939 1965 Ill spårplan  
Stockholm Ö 1940 1965 Isolerplan (Spårledn)  
Stockholm Ö 1940 1965 Isolerplan (Spårledn)  
Stockholm Ö 1940 1965 Isolerplan (Spårledn)  
Stockholm Ö 1940 1965 Isolerplan (Spårledn)  
Storsund 1966  Spårledn  
Storsund 1966  Instr  
Storvreta 1965  Spårledn  
Storvreta 1964  Instr  
Strömstad 1962 1963 Ill spårplan  
Strömstad 1963 1964 Centralapparat   
Sundsvall C 1966  Spårledn Vägskydd 
Suttertjärn (BJ) 1960  Översikt, C-lås mm  
Svartön 1963  Kabelplan  
Svartön 1963  Kabelplan  
Svartön + del av Luleå 1961 1963 Översikt, si, stlv, spårledn  
Svartön + del av Luleå 1961 1963 Översikt, si, stlv, spårledn  
Svartön + del av Luleå 1961 1963 Översikt, si, stlv, spårledn  
Svartön + del av Luleå 1961 1963 Översikt, si, stlv, spårledn  
Svartön + del av Luleå 1961 1963 Översikt, si, stlv, spårledn  
Sällinge 1966 1967 Översikt  
Sällinge 1966 1967 Översikt  
Sällinge 1966 1967 Översikt  
Sättraby 1950  Sisäanl k-lås T-semafor ställbock  
Sättraby grp 1948  Översikt, k-lås  
Sävsjö  1947 1954 Spårplan, ej si Främst smalspåret 
Sävsjöström 1944 1964 Översikt + vevapp  
Sävsjöström 1944 1964 Översikt + vevapp  
Sävsjöström 1944 1964 Översikt + vevapp  
Söderköping  1960 1965 Ill spårplan  
Söderköping  1960 1965 Ill spårplan  
Söderköping - Klevbrinken 1960 1965 Broförregling och vägskydd  
Södra Sunderbyn 1964  Spårledn  
Södra Sunderbyn 1964  Instr  
Söndrum 1964  Spårledn  
Tierp 1965  Spårledn  
Tierp 1964 1965 Instr  
Timrå  1966  Spårledn  
Timrå - Solbacka 1966  Spårledn  
Tomteboda rbg 1964 1965 Växlingsrygg  
Tomteboda rbg 1964 1965 Växlingsrygg  
Tomteboda rbg 1964 1965 Rangerautomatik  
Tomteboda rbg 1964 1965 Rangerautomatik  
Torved 1963 1964 Översikt C-låsanl  
Trollhättan 1965  Översikt, si, spårledn mm Södra  
Trollhättan 1965  Översikt, si, spårledn mm Mittdelen inkl TNJ c-app 
Trollhättan 1965  Översikt, si, spårledn mm Norra infarten 
Trollhättan 1965  Översikt, si, spårledn mm Kanalbron mm 
Trollhättan 1965  Spårledn  
Trollhättan 1965  Instr  
Trollhättan 1966  Manöverapp  
Trollhättan 1966  Förbindn spårplan  
Trollhättan 1966  Förbindn spårplan  
Tunnbacken 1956 1965 Ljus- och ljudanl (SRJ)  
Tvååker 1964  Spårledn  
Tångaberg 1964  Spårledn  
Tångaberg 1963  Instr  
Täby 1960 1964 Översikt  
Täby 1949 1961 Kabelplan  
Täby 1949  Spårledn  
Täby 1948 1960 Förreglingstabell  
Täby 1960  Manöverapp  
Täby 1966?  Manöverapp inkl blsi vid Byle  
Täby -Vallentuna 1960  Linjeblockering  
Täby -Vallentuna 1960  Linjeblockering spår- och kabelplan  
Ulfhäll lp 1961  Översikt  
Ulfhäll lp 1961  Översikt  
Ununge SRJ 1964  Översikt c-lås ljussi   
Ununge SRJ 1949 1965 Kabelplan  
Upphärad 1962 1965 Grov översikt  
Vagnhärad 1965 1967 Spårledn  
Vaimat (Apokätno - Piatis) 1937 1948 Översikt, ställbock och lokalställd semafor  
Vaimat (Apokätno - Piatis) 1937 1948 Översikt, ställbock och lokalställd semafor  
Vaimat grusgrop (Vaimat - Arvidsjaur) 1937 1948 Översikt k-låsanläggning  
Vallentuna 1960 1962? Spår- och kabelplan  
Vallentuna 1960 1962? Spår- och kabelplan  
Vallentuna 1958 1964 Kabelplan  
Vallentuna 1960  Förreglingstabell  
Vallentuna 1960  Manöverapp fasadritn  
Vallentuna   Indikeringar CTC  
Vallentuna   Manöverapp inkl linjen Vallentuna - Lindholmen  
Vallentuna - Lindholmen 1960 1961 Linjeblockering  
Vallentuna - Lindholmen 1960  Aut linjebl blp 224, 255 spår och kabelplan  
Vara 1962  Centrallåsapp  
Vattholma 1965  Spårledn  
Vattholma 1964  Instr  
Vedum 1964  Ill spårplan  
Vedum 1964  Ill spårplan  
Viggbyholm 1961 1963 Översikt inkl kablar  
Viggbyholm 1961 1963 Översikt inkl kablar  
Viggbyholm 1963 1964 Kabelplan  
Viggbyholm 1963 1964 Kabelplan  
Viggbyholm 1964  Förreglingstabell  
Viggbyholm 1963 1966 Spårledn  
Viggbyholm 1963  Manöverapp  
Viggbyholm 1964  Instr  
Viggbyholm 1966?  Manöverapp inkl blsi Rnb - Vbm  
Vimmerby-Hamra lpl 1963  Översikt  
Vålberg 1947 1965 Översikt, vevapp, förregltab  
Vålberg 1947 1965 Översikt, vevapp, förregltab  
Väröbacka 1964  Spårledn  
Väse (Skattkärr - Ölme) 1966  Spårledn  
Västberga Allé mm 1965  Vägskydd och K-lås  
Västra Ämtervik 1963 1964 Översikt förreglingstabell vevapp ljussi  
Västra Ämtervik 1963 1964 Översikt förreglingstabell vevapp ljussi  
Västra Ämtervik 1963  Ill spårplan  
Växjö 1964 1966 Fällbomsanl Lantmannav  
Växjö 1963  Fällbomsanl Mörners väg  
Yxningen hlp (Ringarum - Gusum) 1951 1964 Påstigningssignal  
Yxningen hlp (Ringarum - Gusum) 1951 1964 Påstigningssignal  
Åby 1965  Instr  
Åhus 1946 1965 Översikt, k-lås  
Åhus 1946 1965 Översikt, k-lås  
Åkersberga 1960 1963 Spår- och kabelplan  
Åkersberga 1960 1963 Spår- och kabelplan  
Åkersberga 1961 1964 Isolerplan (Spårledn)  
Åkersberga 1961  Fasadritning spårplan  
Åkersberga 1961 1964 Instr  
Åkersberga  1964 Manöverapp inkl linjen Rydbo - Åkersberga  
Åkers-Runö 1963 1964 Spår- och kabelplan  
Ålberga 1965  Spårledn  
Ålberga 1964 1965 Instr  
Åled 1964  Ill spårplan  
Ånge  1959  Spår- och kabelplan  
Ånge  1959  Spår- och kabelplan  
Ånge  1959  Spår- och kabelplan  
Ånge rbg 1959  Manöverapp  
Ånge rbg 1959  Manöverapp  
Ånge rbg 1959  Manöverapp förbindningsschema  
Ånge rbg 1959  Manöverapp förbindningsschema  
Ångelsta hp SRJ 1957 1964 Fällbomsanl spår- och kabelplan  
Älvkarleö 1964  Spårledn  
Älvkarleö 1964  Instr  
Älvängen 1963  Översikt, hävstångsstlv, förregltab  
Älvängen   Översikt, hävstångsstlv, förregltab  
Älvängen   Översikt, hävstångsstlv, förregltab  
Älvängen 1964 1965 Grov översikt  
Örbyhus 1966  Spårledn  
Örbyhus 1965  Instr  
Örebro - Skebäck 1962 1969 Vägskydd (8 vägar)  
Österbybruk 1957 1964 Översikt, förreglingstab, ställbock  
Österbybruk 1957 1964 Översikt, förreglingstab, ställbock  
Österskär 1959 1966 Spår- och kabelplan  
Österskär 1960 1066 Kabelplan  
Österskär 1964  Förreglingstabell  
Österskär 1959 1966 Manöverapp fasadritn  
Österskär 1959 1966 Isolerplan (Spårledn)  
Överum 1965 1966 Översikt, centrallås med c-app från Skärkind Inkl tre lastplatser 
Överum 1965 1966 Översikt, centrallås med c-app från Skärkind Inkl tre lastplatser 
Överum 1965 1966 Översikt, centrallås med c-app från Skärkind Inkl tre lastplatser 
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 18 april 2009