Välkommen till IOGT-NTO BRUNFLO, och våra lokaler med drogfri miljö.

Vi har ändamålsenliga lokaler att erbjuda för exempelvis:
film, dans, teater, studiecirklar, sammanträden och föreningsmöten.

Hjälpmedel som på begäran finns att tillgå är:
ljudanläggning, lös filmduk, fast filmduk, blädderblock, talarstol, overheadprojektor,
TV med video och dvd, video-kanon, filmprojektor och piano.

Bokningar mottages på telefon 0731811285.