www.asia.se

Lär dig tala thai
utan kostnad

HOTELLGUIDE
THAILAND

Lektioner


GRATIS KURS I THAILÄNDSKA SPRÅKET

Hej, jag heter Lanna. Jag kommer att lära Dig tala Thai genom att Du får ett antal fraser eller ord per lektion att repetera tills Du minns hur de uttalas. Ta lektionerna i tur och ordning, eftersom nästkommande lektioner bygger på att du lärt dig de tidigare.
Thailändska är ett s k tonalt språk så det är mycket viktigt att Du lyssnar på uttalet och lägger noga märke till tonhöjden på varje stavelse.
Det finns fem olika tonhöjder i Thailändska språket, nämligen:
lannathai consonants

låg • medium • hög • stigande • fallande

fruit carving
thai wowels thai grafitti


Exempel:
Följande två ord har direkt motsatt betydelse beroende på tonhöjd.
De skrivs på olika sätt på thailändska men ser likadana ut på svenska.
Klicka på högtalarsymbolen för att höra uttalet.

glajj betyder "nära"

glajj betyder "långt bort"

Ofta kan det, för personer som är ovana vid tonala språk, vara lättare att komma ihåg hela fraser eftersom tonhöjderna på de olika stavelserna tillsammans bildar små "melodier".

Jag översätter de Thailändska uttrycken så ordagrant som möjligt. På så sätt kan Du lära varje ords betydelse och senare återanvända dem i andra sammanhang.
Ordföljden blir då ibland lite konstig på svenska, men jag tror att Du kommer att förstå.

De svårigheter Du eventuellt kan ha med tonhöjderna kompenseras av att Du slipper den komplicerade grammatik som finns i t ex de germanska och latinska språkgrupperna

STARTA GRATISKURSEN I THAILÄNDSKA HÄR