Frihet under ansvar


Arbete som konsult kräver ofta att man arbetar mycket självständigt.

Vi vill att de som arbetar här ska kunna utvecklas och i stor utsträckning påverka sin egen arbetssituation.

Kontakta oss för att få veta mer!

Exjobbshandledning


Vi kan handleda examensarbeten i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.