Hem

2018-års mix av händelser

Barkarby får ny köstolpe m.m.
Granholmstoppen i januari
Ullna med islandning i mars
Härkeberga maj start
AW kväll på Barkarby
Härkeberga militärövning
2007-nov Barkarbyminne
Kåseberga med Fenix
Lövsta ett kort besök.

2018-01-20 - Barkarby vinterbesök med ny köstolpe m.m.

Dagen till ära så fick Barkarby en ny köstolpe och en egen fältväska med lite tillbehör. Tillverkat och införskaffat av LEK himself.

Dagen börjar bl.a. med att sätta upp en vindstrut som de startande piloterna m.fl. kan se.
P.g.a ett olyckligt tillbud så avbröt vi verksamheten.

2018-01-21 - Nollvindsmöte på Granholmstoppen med Team 2

Börjar direkt med en uppmaning till alla piloter!

Div. sly försvinner inte av sig självt! Skaffa en sekatör till backglidningsbesöken.
Över tio piloter på plats som kan flyga lite, stå och prata i ett par timmar men ingen kan ta en 15 minuters kamp med slybekämpning.
Om alla bidrar med en kvart så får man bort en ansenlig mängd sly på denna korta tid.

Det blev en stor skara piloter på toppen trots en prognos som lovade en obefintlig vindstyrka.

Det blev till att öva framåtstart i nollvind vilket ofta är en försummad övning (speciellt för oss som hållit på ett tag).

Ingen tveckan, full kraft framåt med rätt fart så cellerna fylls.

Fallhöjden är hiskliga ca 35 m. Landningsfältet är lätt att nå för alla.

Dagens "tävling" var, vem kommer längst?

Startkö på Granholmstoppen.

Solen på plats och den hjälpte till att göra dagen riktigt trevlig för piloterna.

Bra höjd trots dagens förutsättningar.

De 35 höjdmeterna är 10 gånger högre när man ska åter till starten.

Äntligen uppe på toppen. En "snabbpacksäck" är faktiskt ett bra skydd för skärmen då den lätt kan haka fast i nyponsly i backen.

Ett par hjälpande händer på skärmkanten kan vara bra ibland.

Och så bär det iväg utför backen.

Underbart är kort. Men det är ändå ett loggningsbart flyg och ett nytt till sin erfarenhet.

Bildkonst på toppen. Det gäller att passa på då man ser en möjlighet.

2018-03-03 - Team 2 besöker Ullnatippen

Oliver o Johan framför hanget. Svaga vindar men ändå tillräckligt för att hålla sig uppe.

Bertil o Björn i T2 på väg till TO för dagens övning.

Startytan var snötäckt efter veckans nederbörd.

Gustav drar upp skärmen igen.

Fram till kanten och iväg.

Allt från några vändor till oändligt med kantvändor (inga namn :-).

Efter en lång promenad från sjön åter på toppen.

Björn är på G.

Till kanten och redo för flygning.

Slutet är en gigantisk landningsplats på isen.

Här har vi Bertil framför hanget.

Staffan drar upp sin Base.

Och som de andra kastar han sig ut i det blå lufthavet.

Karavanen med de tre vise piloterna tågar sakta upp igen.

Lyckan är när man åter är på TO.

Johan drar upp sin kryddstarka skärm.

Utsikten är helt ok.

Blev några bra flyg för de tappra piloterna trots den svaga vindprognosen.

2018-05-05 - Äntligen start på Härkeberga

Om ni hör något i fjärran på fältet som surrar så är det bara trummorna på vinschen som snurrar.

Bra vind för att få bort allt gammalt damm från skärmen. (Foto Per H)

Piloter i mängd som väntar på TO.

Två nya linor framme vid en startklar pilot.

Lång väntetid mellan dragen så markhantering av skärmen är en bra sysselsättning att utföra.

2018-05-15 - AW-kväll på Barkarby

Det byggs mycket i Stockholm och det gäller även i "vårt" område.

Här är den s.k. flygrampen. Vi får väl se till hösten hur det färdiga resultatet blir.

Nytt för mig var att det fanns ett fält för övning med drönare. Inget som stör oss då de flyger lågt genom en hinderbana.

Hela schaktområdet från ovan. Vinschen nu framflyttad ca 100 m.

Bra vindriktning hela kvällen. (Tommy gör ett sista tandemflyg) (Linan inlagd som ett förtydligande.)

Utsikten är fin när man får några hundra meter över marken

Skyskraporn i Kista i solnedgången. Kaknästornet i fjärran.

Men innan man får njuta av utsikten så måste man starta. Linan har börjat dra och piloten lyfter strax mot skyn.

Framför sig så ser piloten grässtrippen som vi använder. Vinschen i slutet av fältet. Spåret efter moppens turer syns.

Hade han ögon i nacken så skulle han se starten/landningen. Ungefär där kommer tunnelbanans entré byggas. :-(

Sen får man några minuter för att glida omkring (om inte det finns termik). Tensta - Rinkeby framtill.

Granholmstoppen, där övar vi ibland backglidningar när vinden ligger i rätt riktning.

Tillslut så faller äpplet till marken och så även vi. Koll på markläget krävs innan finalglidet till landningsområdet görs.

Landat i gräset, området är stort men det finns en stor torr gräsyta som man kan öva att pricklanda på.

I bland går vinschlinan av under draget. Här kommer Magnus med sin del för nedsläpp på ett bra ställe.

Blev en fin kväll för mig med flera behövliga avrostningsflyg. Tack till alla AW-fixare.

Sex flyg (tror jag missade ett streck på loggbladet?). Åkte genom några PPC punkter för att kolla att instrumentet funkade.

2018-05-26 - Team 2 har en udda dag på Härkeberga

En stor militärövning pågick som påverkade alla våra sektorer.
Efter mycket om o men så fick vi öppna EKG N till 600 m (bara denna sektor).

Jag kör ut linorna sakta på första turen. Varför? (Foto Kenth D.)

Därför att vid vinschen står Håkan och känner på linorna ifall han kan hitta någon större skada.

Vid starten står piloten klar och väntar på inkommande linor. (Foto Kenth D.)

Blev en dag med få piloter pga de strikta flygrestriktionerna i området men ett 30-tal flyg blev det dock. (Foto Kenth D.)

Detta är ifrån 180609 när jag har startat mitt flyg efter en lång väntan. (Foto Kenth D.)

Nu kollar jag att skärmlinorna är ok och på ca 500 m höjd fick jag rycka loss vinschlinan och sväva fritt. (Foto Kenth D.)

2018-juni - Linbrott = Linlagning! Här en enkel version på video.

Här låg tidigare en länk till min första version av linlagning.
Det finns nu en nyare version som nu länkas.
Kan vara bra att ha i telefonen som hjälp om du inte har lagningstekniken inlärd.
Kniv och lagningsverktyg finns i fältväskan.
Öva gärna på fältet medans du sitter och väntar på din start.
Se även Parapedia på Fenix hemsida för mer info.

Ett videominne från Barkarby 2007-11-17


Hittade ett antal videosnuttar på datorn. Alla från en fin novemberdag 2007 på Barkarby.
Satt ihop dem till denna lilla nostalgifilm då flyget fortfarande var aktivt.

2018-07-14--28 - Fenix i Kåseberga via LEKs kamera

En av mina bästa flygveckor blev det denna gång. Följ denna länk till Bildarkivet så finns det 40 bilder till.
EDIT: Nu även en ett videominne från några av dagarnas händelser.

2018-09-29 - Kort Team 2 besök på Lövsta

Ett nyklippt Lövsta och några tappra piloter på plats. Prognosen lovade bra vindar med en löpande ökning under dagen.
Tyvärr kom den ökningen för tidigt och även med för mycket västligt inslag. Lite skärmspring blev det ändå för några.


En film med video och bilder ihop mixade. Handvinsch med egen lina. Snabblöpning i vinden.

2018-hösten - Arkivfix

Jag har börjad gå igenom mina gamla arkivbilder och där det är möjligt göra en uppdatering.
När jag började med hemsidan så var en bild på 25 kB mycket stor för min hemsida så det gällde att spara på bildstorlekarna. Nu kan man var lite mer frikostig med storleken och även få plats med någon videosnutt.
Har t.ex. fått till det med en video från kursen i Åre 1999 och även från min första SIV kurs (dag 2) 2002 i Turkiet.
Det här ger också en insikt i hur fantastiskt teknikutvecklingen varit under alla dessa är. Kommer att lite då o då när jag får tid o lust gå igenom flera gamla bildminnen.
Edit: 2021-april har nu en Youtube kanal så nu behöver jag inte tänka på videostorlek.

Hem

2018 MIX SLUT

Upp