Hem

Barkarby, Fenix PG-fält

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Markhöjden varierar från: 17 - 20 m (17 m enl. ESKB)
Fenix-sektor: höjd 450 m. (Ligger inom Bromma CTR.)

För Barkarby/Stockholm finns en egen sida med väderlänkar.

Vi har (just nu) vår vinschstrip på gräset efter asfaltsbanan. Bygget påverkar löpande fältet.


En liten tur med Google Earth runt området. Det blir bäst om du öppnar Youtube och väljer högsta upplösningen.
Uppspelningshastighet kan där även justeras ex. 0,75 - 0,5. Dessa filmer ska helst ses på en stor skärm.

I Barkarbyområdet pågår stora byggprojekt som påverkar Fenix flygverksamhet mycket.
Klubben har nu sitt vinschstråk på Säbysidan.
F.o.m 2022-maj har en förlängning på den ostliga sidan möjliggjorts och ca 800 m stråk finns nu.

Drönarbild (220605) över ost-sidan. Syns att en planerad återställning pågår. (Foto: Björn K)

Drönarbild (220605) Nu med lite info från mig efter vår första dag med starter här. (Foto: Björn K)

Nya platsen på den ostliga sidan. Vinschpremiär 220522. (Foto: Björn K)

Vy från vinschen. Inte optimalt jämt men det kan justeras framöver. (Foto Björn K)

Nu premiär för pilotstart. En gräsyta upptill som räcker för en skärm (markhöjd ca 20 m). Gott om plats för annat.

Lätt att starta när vinden har rätt riktning. Vid tillkomst av väst mot nordlig riktning så ökar hanteringsnivån av skärmen.


Nu morderna tider! Björn K:s superflygande kamera. Imponerande kvalitet må jag säga!

För dig som vill börja öva med att navigera med ett instrument så finns Fenix PPC (se hemsidan).
Punkterna ligger inom en cirkel och du ska flyga in i den för poäng.
Väldigt bra att starta på hemmaplan för övning med sina instrument.

Orange triangel är vår sportflygsektor Barkarby (delvis uppskattad sträckning).
Cirklarna utgår från fältet och visar med 500 m mellanrum avstånd i vår flygsektor.

Här är en Google Earth KML fil med info enligt bilden ovan.
Allt för egen övning i Google Earth. Tänk på att du kan själv sätta på/av önskad visning i GE.


Nedan mågra minnesbilder från den tiden vi hade den långa grässtripen som vinschfält.

Ca 1000 m lina har vi på den fina gräsmattan. Här står vinschen bredvid bana 06.

27 dec 2008 är Folke redo för start bredvid bana 24. Spänn upp linan!

Moppen är redo för returen. Mats sköter vinschen, för denna dag med en alldeles nyservad "Wessla".

Så här kan det se ut från en tandempassagerares ögon.

De där dojorna känner jag igen :-) Linan är frigjord av piloten och indragningen börjar.

Det som åker upp måste komma ned och här är det Folke som nu kommer in för landning.

En flygepok tvingas lämna Stockholm 2010. Hoppas Fenix kan få fortsätta med det tysta flygalternativet.


Mer nostalgi, 2010 film av Staffan

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2024-05-12

Upp