Hem

Högdalstopparna H2 & H3

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Start: H2 102m LZ 41 m. H3 95 m LZ 29 m
PG-fallhöjd ca: H2 60 m. H3 65 m

Tre toppar var av vi är på H2 (Hökarängstoppen) och H3 (Fagersjötoppen). Jag börjar med info om H2.
Du bör ha hållit på ett tag så du kan tolka vindarna. Inget för helt nya.
Wikipedia hittar du mer info om topparna.

H2-toppen. Sommartid kan det vara mycket stökigt i luften här så börja försiktigt.
Tänk på att rotorereffekten från träden ökar snabbt vid stark vind.

Vy mot H2-toppen från fotbollsplanen, starthöjder mellan 30-60 m. Mycket taggsly i slänten.

H2-toppen har en stor platt grusplan, lätt att lägga ut skärmen. Balansering i 2-4 m/s är ok.

Från toppen till fotbollsplan går en jämn lutning.

(Högdalstoppen) H3 Fagersjötoppen

Nu till H3-toppen som har stor yta som funkar för balansering.
Sydsida mot järnvägsspåret för hågade!.
Ungefärlig NV riktning på denna vy. Bör funka för V-N vind. Ca. 50 m fallhöjd.

Kraftledningen i dalen syns tydligt och är inget hinder, du kan ju styra. Även här växer mycket som förstör backen.

En lång flack backe som ger ökad höjd under färden.

Klart att stället ska testas. Gärna en decemberdag.

Tyvärr så håller sly (varför har de alltid taggar?) på att ta över backen.

Det är en lång väg upp så ta med en snabbpacksäck i selen. Minskar risken att fastna i taggarna.

För hågade vid sydvind? Hanga och sen landa på andra sidan järn- och bilvägen! Inget för mig!

Nu har vi uppdaterat vår kunskap om denna del av Högdalstoppen. Du bör ha mycket god vana med backglidningsflyg för att starta här. Vinden bör vara ca 5-8 m/s, W-NW funkar. Backens lutning gör att lyftet inte blir starkt upptill utan det är mera utjämnat. Det gör att man måste sticka iväg för landning om man känner att lyftet avtar. Annars..........nyponsoppa!


H3 backen testas 2010-dec

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2021-10-07

Upp