Hem

Klövberget Tyresö

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Start: N 70 m - S 55 m - Landning: 0 m is!
PG-fallhöjd ca: 70 - 50 m och mer!

Ett spännande berg för "hangflygning" knappt en timmas resa från Stockholm! Bergshöjden varierar från ca. 70 till 45 m.ö.h. Långa flygsträckor vid bra vind. I slutet av februari kan det även bli bra termik i området. Se min Superdag på Klövberget
Två lämpliga startplatser finns som jag kallar "N=Norra" och "S=Södra". Kartbilden visar hur vinden bör vara för att ge bästa hangeffekt. (Använd kompassrosen.) OBS! Om det kommer in för mycket sydvind så flyg inte för långt in i Badviken, risk för turbulens i luften där.

*** OBS! Innan flyg så måste en bra rek av isen vara gjord. För saltvatten rekommenderas 15 cm istjocklek. ***


En liten tur med Google Earth runt området. Det blir bäst om du öppnar Youtube och väljer högsta upplösningen.
Uppspelningshastighet kan där även justeras ex. 0,75 - 0,5. Dessa filmer ska helst ses på en stor skärm.

Hela hanget sett från ovan. Beroende på vindriktning och styrka så funkar hanget lite olika.
Vid parkering för södra starten kan det bli trångt så parkera smart så flera får plats.

Hur man hittar till TO från P-platsen

Står du vid landningsområdet och tittar mot berget så ser du starten.

Norra TO är lite knepig p.g.a bergets form, vinden når inte alltid cellerna. En hjälpande hand är bra.

Kommer man i luften så når man alltid LZ. Vid 5 m/s så hangar du bra.

Info 2021-dec
Här vid norra LZ har båtklubben gjort så bryggområdet ska vara isfritt.
Kolla noga efter bra is i närheten för landning.


2002-nyårsafton, Björn S gör ett nedflyg i kylan.

***** SÖDRA SIDAN *****

Här är trappan som leder upp på berget. Sen får man via en stig leta sig till TO.

Startområdet, den har en lätt lutning som gör att vinden tar skärmen.
Kan bli mycket halt när många trampat runt på snön.

Bra startteknik krävs om vinden är stark. Det går att gå ned lite på den högra bergssidan. Här barmark = toppen!

Man ser landningsområdet från starten och man kommer alltid dit vid nedflyg.

Denna rekorddag 2016-feb blir nog svårslagen, ca 23 piloter i luften samtidigt!. Läs mer på Fenix.


2009 En dag med många i luften - Mr G har show! 15 min

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2022-12-10

Upp