Hem

Lövsta

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Start: 16-18 m - Landning. 3-5 m
PG-fallhöjd ca: 10-15 m

Bra ställe för de som bor på norra sidan av Stockholm. På sensommaren har det växt upp mycket med höga växter. Klippning skede tidigare i mitten av september. Nu har det t.v. upphört. Det går dock att hitta ytor som räcker för att lägga ut skärmen på så balansering kan utföras.


En liten tur med Google Earth runt området. Det blir bäst om du öppnar Youtube och väljer högsta upplösningen.
Uppspelningshastighet kan där även justeras ex. 0,75 - 0,5. Dessa filmer ska helst ses på en stor skärm.

En öppen yta med en kulle som funkar för lite backglidningsträning. Vy från söder, bästa riktningen.

Vy ca SW. I denna riktning så är det öppet mot vattnet men backen lutar lite sämre hitåt. Över 1 km fritt till ön på andra sidan.

Vy ca W. Här finns träd och buskar efter stranden som kan stöka till luften (gör det).

Så här ser området ut 31 aug 2019. Mycket "ogräs" men balansering är möjligt och flygskutt från toppen funkar. Men som nedan vill vi ha det :-)
Enligt uppgift 2022-hösten så kommer området åter klippas av markägaren.
Det pågår även en planering för nytt bygge av ett kraftvärmeverk i området.
*** Info 2022-nov säger att det inte blir något bygge. ***

Senaste ritningen för byggprojektet. Lövstakullen blir om detta byggs som tidigare för oss.

En liten "kulle" som erbjuder enkla bakglidningar och i bästa fall när vinden är perfekt några hangsvängar. 2017-dec

Som synes så är kullen rätt flack så lyftet blir därför begränsat men ändå bra för skolning och avrostningsövningar.

En stor och fin yta framför kullen gör att det är tryggt och säkert att öva upp sin kunskap med att balansera skärmen.

Med en lång lina och någon med starka ben så kan man få till rätt bra höjd, handvinschning :-) (Foto Tommy N H)


En liten film jag gjort. Ex. på "handvinschning".

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2022-12-10

Upp