Hem

Viksberg Södertälje

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Start: 78 m m - Landning: 10 - 14 m
PG-fallhöjd ca: 60 m

Terrängen är mycket kuperad i sydlig riktning som kan ge störningar i vindflödet på låg höjd.
Sydväst erbjuder en öppning ut mot vattnet som kan ge ett stabilare vindflöde.

Träd och kuperad terräng framför.

Vy över berget mot golfbanan.

Berget har en tvär brant så lyft bör uppstå.

Rekat av Falken 2009 och premiärflyget 2010-04-02, se Vimeovideo
Flygkrav: Erfarna P2 piloter med goda hangkunskaper!
Lite efteranalys av Lars och Mats säger att det kan vara påverkan av rotorer som gör att det på låg höjd och vid landning kan vara stökigt i luften. Det kräver att piloten har full fokus på skärmen tills landningen är klar. Flera testflyg behövs göras för att få en bättre bild om hangets egenskaper.

Korpbergets naturreservat är ett svenskt naturreservat i Södertälje kommun och Salems kommun, i Stockholms län. Området är även ett Natura 2000-område. Området blev ett Natura 2000-område tack vare förekomsten av klippvegetation på silikatrika bergssluttningar, boreonemorala och äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik påväxtflora, samt lind- och lönnskogar i sluttningar och raviner. Reservatet är ca 53 ha stort. I mitten av reservatet finns en utsiktsplats. Lindängen i öster, som dessutom ligger i Salems kommun, är, sedan 2008, en del av reservatet. I reservatet kan man finna bl.a. växten murgröna. Korpberget är naturreservat sedan 1996.


Falkens film på Mats premiärflyg 2010-04-02

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2021-10-07

Upp