Överst 4 st. från masten vid Hödalens reningsverk, uppdateras 4 ggr/h. Mätstationer finns på olika höjder (5 - 20 - 51 m.ö.m.) i masten, gissar att det är 51 m nivån som används. Inget lufttryck presenteras.
Sedan 8 st. från Torkel Knutssonsgatan i Stockholm. Lufttrycket är lägre här än på t.ex. Bromma FP. Mätstationen är placerad på hustaket ca 40 m.ö.h. och ej kalibrerad för havsnivå. Lägg på ca 5 hPa för QNH. === Du kan alltid öppna önskad bild i ny flik och där öka storleken med CTRL-+ för bättre koll av värdena. ===
*** Åter till: Väder-LEK ***