Hem

Vägverkets väderstation vid väg 55, Litslena nära Skolsta

Ned

Står nära den stora rondellen och är väldigt fri från störande vindhinder.

En välutrustad mast, bör ge mycket bra vindvärden (marknivå) som även gäller för Långtora.

Ligger ca 13,4 km från Vånsjö så mätvärdena bör stämma något så när för vår verksamhet.

Hem

Uppdaterad: 2022-09-10

Upp