Hem

Tvetaberg PG-fält

Ned
kompassros

Några utvalda kartlänkar:
Hitta och Min Karta (från Lantmäteriet)
Google Maps och Google Earth (fil för nedladdning)

Uppskattade höjder från kartor som m.ö.h:
Markhöjd från väst 20 m till 16 m Ost
Sektor TMA Sth-D 600 m. Öppnad 900 m

Nästan 1200 m vinschsträcka. Friflygarna driver fältet.
Kolla på Facebook för info om verksamheten på fältet.

Väststarten. --- Flygfältsområdet från luften. --- Oststarten

Här ser man hela stråket från den ostliga sidan.

Den ostliga starten med förväntansfulla piloter. (Det blev en bra dag för flera.)

Startklar pilot och nästa är redo för sin tur.

Sektorerna som kan öppnas från fältet.

Kan finnas mer info på Fenix eller sök på Flightlog

Sök efter ev. video på Youtube och/eller Vimeo

Hem

Uppdaterad: 2021-05-12

Upp