Hem

Vägverkets väderstation vid väg 55, Litslena nära Skolsta

Ned

Står nära den stora rondellen och är väldigt fri från störande vindhinder.

En välutrustad mast, bör ge mycket bra vindvärden (marknivå) för Härkeberga.

Endast ca 6 km från fältet så mätvärdena bör stämma bra för vår verksamhet.

Hem

Uppdaterad: 2021-05-28

Upp