Hem

Vägverkets väderstation vid väg 55, Litslena nära Skolsta

Ned

Står nära den stora rondellen och är väldigt fri från störande vindhinder.

En välutrustad mast, bör ge mycket bra vindvärden (marknivå) som även gäller för Långtora.

Ligger ca 11,6 km från Långtora så mätvärdena bör stämma relativt bra för vår verksamhet.

Hem

Uppdaterad: 2022-04-30

Upp