Farsta Hembygdsförening bildades 1983 och har sedan dess arbetat för att vi ska lära känna vår hembygd.
Vi har genom åren sökt ta fram fakta om de olika stadsdelarna, som ingår i Farsta.
Det finns minnen från det första årtusendet efter Kristus, men det har funnits människor här långt tidigare.
Vi har dokumenterat många av de gårdar och villor som fanns tidigare innan vårt moderna samhälle kom till.
Men naturligtvis har vi också intresserat oss för det moderna Farsta av idag som vi bor i.
”Hembygdsnytt” är föreningens egen tidning, som kommer ut 3-4 ggr/år. Den innehåller artiklar om vad som händer idag och vad som hänt förr i Farsta och på Södertörn.
I vår verksamhet har vi bl.a. studiecirklar och föredrag, ofta med bildvisning.


Screenshot at nov. 07 11-22-16

Vi anordnar också promenader och utflykter till intressanta områden i vår hembygd och dess närhet. Välkommen att bli medlem, ung som gammal. Än finns mycket kvar att upptäcka, läsa och höra om när det gäller Farsta, Södertörn och vår närmaste omgivning. Om Du har bilder och minnen från vårt Farsta genom tiderna skulle vi gärna vilja ta del av dem. Kontakta gärna oss!
Farsta Hembygdsförenings intresseområde:


Farstas stadsdelar