Som medlem får du detta:

  • Fyra nummer av Hembygdsnytt per år samt tillfälle att delta i våra studiecirklar.
  • Tillgång till det digra material vi har om Farsta.
  • Delta i olika aktiviteter vi anordnar.


Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Anhöriga och familjemedlemmar betalar 75 kr per år. Föreningar och juridiska personer 250 kr per år.
Vårt plusgirokonto är: 98 85 61-7
Ange namn och adress vid betalning och att det är årsavgift som inbetalningen avser.