Mastodon är ett öppet socialt nätverk, som med drygt två miljoner användare, olikt de stora jättarna på området, inte drivs av ett hänsynslöst vinstdrivande företag. Tjänsten, som har funnits sedan femte oktober 2016, är utspriden på flera ”instanser”, ”servrar” eller ”noder”, som de omväxlande kallar sig. Det är fritt att skapa en egen ”nod”, eller att registrera sig på en befintlig. Somliga noder kräver att man har fått en inbjudan för att kunna skapa ett konto. Det har till och från gällt mastodon.social, som drivs av Mastodons huvudutvecklare. Den 20 mars 2019 skrev Eugen Rochko att och varför mastodon.social öppnades för registrering utan inbjudan.

Man kan välja nod efter ämnesområde eller geografiskt (eller språkligt) område. Noderna är dock alla sammankopplade i ett gemensamt nätverk, så att en användare på en nod kan följa användare på alla noder. Mastodons mjukvaras källkod är öppen och tillgänglig på GitHub. Mastodon grundades av Eugen Rochko i Tyskland, som också är mjukvarans huvudutvecklare.


Se videon i 1920×1080.

🦣️

mastodon.se finns en svensk nod, som främst riktar sig till användare i Sverige och övriga norden. Den drivs av ”en grupp självutnämnda nördar och IT-experter från södra Sverige”. Nyfiken som jag är, och förtjust i öppen mjukvara och öppna plattformar och protokoll, skapade jag den 29 mars 2019 ett konto på mastodon.se: https://mastodon.se/@JoWa. Vad jag kan se, är jag den fyrtiofjärde användaren på mastodon.se.

I april 2022 tog tillströmningen fart, och den sjätte maj 2022 hade antalet blågula mastodonter ökat till 350. Den första juni var det 400 användare. I skrivande stund krävs en inbjudan för att få bli medlem av mastodon.se. En dylik inbjudan kan man ansöka om. Den största servern, mastodon.social, har den tjugonde maj 2022 708 tusen användare.
Mastodon.se har funnits seden våren 2018; det första certifikatet (Let’s Encrypt) utfärdades den 22 april 2018. På tal om säkerhet, använder mastodon.se HTTP Strict Transport Security (HSTS), som tvingar webbläsaren att ansluta säkert, men domänen är ej förladdad


Det ”blågula” Mastodon.se

🦣️

Mastodon beskrivs som en mikroblogg. Till skillnad från Twitter, den mest kända mikrobloggen, medger Mastodon upp till femhundra tecken i ett inlägg, eller en så kallad tuta (på engelska toot), medan Twitter är begränsat till 280 (ursprungligen 140) tecken. Servern mstdn.social tillåter tusen tecken, och några servrar erbjuder fler än så. Att ett inlägg på Mastodon kallas tuta (på engelska toot) förklaras med att mastodon är det engelska namnet för det som på svenska heter mastodont, en mammut, ett utdött elefantdjur, som också skymtar i emblemet och logotypen. Detta kan ha sin förebild i Twitter, där ett inlägg på engelska kallas tweet ’kvitter’, ’pip’, och vars emblem föreställer en fågel.

🦣️

Mastodon säger sig ha en mer human inställning än andra [vinstdrivande] nätverk, och göra etiska val för att bekämpa missbruk. Vidare är Mastodon fritt från reklam och annat som spårar användaren. Ej heller används några mystiska algoritmer som stuvar om innehållet.

🦣️

Några länkar om Mastodon.