Om Fotografregister

År 1995 fick jag ärva en flyttkartong fylld med gamla fotografier och andra dokument. Av fotografierna kunde jag känna igen några få personer, men flertalet var för mig okända. Jag började fundera på hur gamla bilderna kunde vara.

Efter min pensionering började jag släktforska, och så småningom upptäckte jag nättidningen Rötters Porträttfynd. Jag började studera de 25 000 fotografierna som då (2003) fanns där och laddade upp ett urval av mina egna bilder. Och har man sett - jag fick två personer på mina foton identifierade!

Detta fick mig att fundera på hur man skulle kunna tidsbestämma gamla fotografier. Till en början koncentrerade jag mig på kartongtrycket. Jag förde statistik och, eftersom jag är en intresserad amatörprogrammerare, skrev jag ett enkelt program med vars hjälp man skulle kunna datera fotografier. Programmet lade jag ut på min dåvarande hemsida. Jag fann att det nog inte räckte till för en noggrannare datering att bedöma enbart kartongerna, utan att det blev nödvändigt att studera de enskilda fotograferna.

Eftersom det visat sig att mitt datorprogram intresserat många, lade jag ut ett första Fotografregister (ver. 0.5 ungefär), omfattande kanske 700 fotografer på hemsidan. Detta väckte, till min förvåning, ett mycket stort intresse. Jag började få mail med frågor om fotografer, vilket inspirerade mig till att fortsätta det påbörjade arbetet.

Fotografregister version 1(B) kom ut 2009, och 2012, efter nästan tio år från start, kom jag fram till Fotografregister version 2.0, med nästan 4000 fotografer, och detta blir den slutliga versionen för min del.


<Tillbaka>

© 2012, 2015 Fotografregister, Bernhard Johanson, Gävle

Uppdaterad 2015-08-01