Fotografregister 2.0, tillägg och rättelser

Tillägg och rättelser är markerade med gul färg

 

Registret är senast uppdaterat 2017-04-11                                                                                                                                                           <hem>   

A

B

CD

E

F

G

H

IJ

K

L

M

N

O

P

QR

S

T

UVW

XYZ

ÅÄÖ