Gasverket i Hjorthagen


Gasverket lades ned 2011, på området byggs bostäder under namnet Norra Djurgårdsstaden

Gasverket i tryckta skrifter

Gasverket beskrivs av Adolf Ahlsell i kapitlet Stockholms belysningsverk i E W Dahlgrens Stockholm, Sveriges Hufvudstad 1897

Förhållanden kring byggandet beskrivs i ett kapitel i Karl Tingstens memoarer 40 år i stadens tjänst 1933

Vid övergången från kol till lättbensin utgavs Stockholms gasverk - kolperioden är slut 1972

Björn Hallerdt beskriver Stockholms energiförsörjning i Ljus kraft värme 1992

Bo Ancker beskriver en stadsvandring genom Hjorthagen i ett kapitel i sin bok Utkanter 1979

Konsthögskolans Arkitekturskola årsprojekt 2005-2006 Gasverket i Värtan 2006

Mats Rehn har ett kapitel om Värtagasverket i sin bok Hjorthagen och runtomkring 2011


Gasverket på internet

En koncis beskrivning med referenser finns i svenska Wikipedian

En omfattande välillustrerad dokumentation ges i Antikvarisk undersökning Gasverket 2010

Stockholmskällan beskriver gasverket i värdefulla industrimiljöer i Stockholm 1984

Den stora plåtgasklockan beskrivs i Teknisk Tidskrift 1932

Karl-Erik Tallmo höll ett anförande När upplysningen blev industri 1998

I Filmarkivet finns en 40 minuter lång gasfilm