Bergsrumsgaraget i Hjorthagsberget (Hjorthagsgaraget)

Översikt av projektet finns här.
Övriga handlingar om projektet kan du hitta här.