Publicerat 28 maj 2014. Författare: Mats Rehn; mats.erik.rehn@gmail.com

Duschparken


Historia

När Abessiniens tredje etapp – Bostadsrättsföreningen Höjden stod klar 1937, lämnades en säkerhetszon till den höga stålgasklockan (tagen i bruk 1932). Skogspartiet mellan Wenströmsvägen/Ahlsellvägen och stålgasklockan blev ett lekområde för de många barnen. 1950 öppnade Stockholms Idrottsstyrelse ett solbad i området, en rund cementplatta med sex duschar. Med tiden kom området därför inofficiellt att kallas Duschparken. 1951 byggdes två omklädningshus, ett toaletthus och ett litet personalhus. 1964 byggdes de nuvarande garagelängorna (Garageföreningen Höjden) och vid det laget hade solbadets byggnader rivits.

Nutid

Gasverkets produktion upphörde i januari 2011. Den höga stålgasklockan ska rivas medan den lägre ska stå kvar. Duscharna finns alltjämt kvar, men används inte längre. Mellan garagelängorna och stålgasklockan finns numera en hundrastgård.


Vid ett samrådsmöte hösten 2013 framkom att Staden övervägde att riva garagelängorna och att bygga bostäder i Duschparken mot idrottsplatsen. Man kunde även tänka sig att bygga radhus och/eller en förskola. Vid diskussionen framkom det att flertalet, närvarande Hjorthagsbor önskade bevara Duschparken som ett naturområde. Detta ansågs särskilt viktigt, eftersom så många personer inom några år kommer att bo i skyskrapan som ska ersätta den höga stålgasklockan.

Vid kontakt med Britta Eliasson Exploateringskontoret fick Mats Rehn följande svar med hänvisning till den inledande adressen. (Ljusbågen är Duschparkens kvartersnamn. Jackproppen är kvartersnamnet för garagen i Älvkarleövägens förlängning): Det var tydligt vid höstens idédialog att Duschparken med omgivningar var väldigt viktigt för många. /---/    Vi går inte vidare med någon omvandling av området med garagen i kv Ljusbågen.  Det kan möjligen bli aktuellt senare. Det är inte aktuellt med någon bebyggelse i Duschparken.

Duschparken 20130925
Förslaget från september 2013 till bebyggelse i Duschparken som inte längre är aktuellt