Vi vill bygga morgondagens vård- och omsorgsboende samt seniora hyresrätter.

Inom ramen för Living lab skapar vi ett äldreboende där både vård- och omsorgsverksamheten och utformning av rum, byggnad och hem bygger på evidensbaserad forskning.

Det blir en trygg och trivsam hemmiljö för de boende samtidigt vi utvecklar en test- och lärmiljö där forskning och behovsdriven innovation testas och utvärderas.

Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och kommer byggas med i huvudsak trästomme, energiåtervinning av gråvatten och bergvärme/kyla.

Konceptet för seniora hyresrätter innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser och extern service.

En aktivitetsansvarig ansvarar för att tillgodose sociala, kulturella och fysiska behov. Vår bebyggelse tar utgångspunkt i platsen, dess topografi, grönstruktur, naturvärden och kulturhistoriska lager.

Områdets industrihistoria med gasproduktion utstrålar kvalitet, soliditet och tidlöshet där byggnadsarven från bl.a. Ferdinand Boberg kommer att stå i flera hundra år.

Så ska också våra hus göra när vi kompletterar platsen med en nutida bebyggelse.

Genom släpp mellan husen säkerställer vi de ekologiska spridningssambanden.

Bebyggelsen möter gatan med en öppen och trygghetsskapande bottenvåning i souterräng välkomnande entréer, bottenvåningen tar upp höjdskillnaden som finns på platsen.

Vårt val av arkitektkontor ger även det rätta förutsättningar.