Vår projektidé är en smal tegellamell i upp till fem våningar längs Rådjursstigen som viker in en bit västerut längs Gasverksvägen, för att möta upp kommande bebyggelse.

Gestaltningsmässigt knyter projektet an till Hjorthagens unika kulturmiljö och med sitt fotavtryck minimeras ingreppet i värdefull naturmark.

Huset placeras på en delsträcka där berget förutsätts vara som djupast mot underliggande bergrumstunnel.

Rådjurstigens nya naturliga mötesplats placeras intill Hjorthagsgaragets uppgång.

Här hittar du den multifunktionella fickparken med vattenspeglar och utvald växtlighet som förstärker det gröna spridningssambandet mot andra sidan Rådjursstigen och gynnar djurlivet.

Genomtänkta sittytor, noga utvald belysning och det nya populära Co-working caféet, med områdets godaste kanelbullar, skapar en inbjudande miljö att vistas i.

Intill finns cykelköket där även låd- och elcyklar ryms samt ett mindre samlingsrum för ungdomsträffar med Mentor Sverige, syjunta och yoga.

LSS-boendet integreras i bostadshusets nedre plan med tillgång till uteplats mot den fina naturmarken.

Viss sprängning måste utföras och med bergkonturen som fondvägg kan en unik innergård utformas som inbjuder de boende till samvaro genom grillkvällar, stadsodling och spontanlek.

För att ytterligare stärka rekreationspunkten i naturmarken rustas utkiksplatsen i Hjorthagsparken upp med nya möblering och bord samt kompletteras med en naturstig