Hjorthagen bör exploateras med stor omsorg.

Att skapa den nya urbanmorfologin med hjälp av miljömärkta trähus med minsta möjliga fotavtryck känns därför som en självklarhet.

Kvarter E kommer att innehålla luftiga och välplanerade hyresbostäder med fokus på gemenskap.

Gemensamma ytor i bottenvåningen och på takterrassen med tillhörande umgängeslokal är kanske det tydligaste tecknet på detta.

På terrassen umgås de boende i huset och den planterade tacke bidra till att binda spridnings möjligheter och ekologiska mångfald.

I huvudentrén träffas man i vardagen på ett spontant sätt.

Här finns det utrymme för att slå sig ner och läsa, fika eller jobba.

I det uppglasade miljörummet finns byteshörnan och källsorteringen som gör det lätt att välja rätt.

Byggnaden kommer med sina fem våningar i massivträ att bli ett tidstypisk märke och definiera platsen.

Huset får en enkel och elegant gestaltning som står sig över tid.

Träet lyfts fram i fasadernas trägrid, som tillsammans med volymens utformning gör att byggnaden upplevs lätt och slank med en tydlig riktning.

Byggnadens bas innehåller lokal, gemensamhetsutrymmen samt angöring till LLS.

Det finns bostäder med förhöjd rumshöjd och privata insynsskyddade uteplatser som ramas in med grönska och sittbänkar.

Samtliga lägenheter har små, så kallade spanska balkonger, vilket är en fin kvalité för de boende och möjliggör odling vår, sommar och höst.