Genom att använda oss av fotavtrycket för befintliga garagelängor sparar vi i princip alla befintliga träd på platsen.

En lamell placeras längs Gasverksvägen i samma riktning som den planerade byggnationen i Gasverket östra och anpassas efter husen på motsatt sida.

En lokal ansluter vid den publika hissen och busshållplatsen.

Från vägkorsningen i en båge runt befintliga ekar, skapar vi en stig upp till entréerna på husets västra fasad.

Söder om stigen placeras också angöring, handikapparkering samt cykelplatser.

Förskolan i ett plan förläggs söder om lamellen i det soliga läget mot parken.

Utevistelseytan vid förskolan omgärdas av ett staket i mjuka former som slingrar sig fram runt befintliga träd.

Husen föreslås uppföras i kombination av trä & grön betong.

Fasaderna, med vackra proportioner i sina indelningar, görs släta i obehandlat trä, så att de kan relatera till de urbana tegelhusen mittemot.

Lamellens tak täcks med solceller och biotoptak.

Det gröna taket återkommer på förskolan med inslag av taklanterniner.

Genom detta fördröjs dagvatten innan det släpps ner i en regnträdgård på förskolans gård.

Där blir vattnet till glädje och lek för barnen.

Husen har nollenergiprofil genom solceller, bergvärme och värmeväxling av vatten och frånluft.