Stort intryck, litet avtryck.

Vi vill skapa ett vänligt och inbjudande kvarter för flera generationer med så litet klimatavtryck som möjligt.

Vi ser framför oss ett kvarter med 60-80 äldreboendelägenheter och cirka 30 seniorbostäder som utvecklas med stor omsorg om både människan och miljön.

Platsen har stor variation i höjd och berg i dagen, vilket utnyttjas genom att skapa en förhöjd, ljus, och levande BV med kvalitetshöjande verksamheter för platsen (e.g., hud- och hårvård, café).

Samlingslokaler i BV kan nyttjas för lokal idrott och kulturverksamhet såväl som av boende.

Detta kommer stärka det viktiga GC-stråket och öka tryggheten.

Gestaltningen ska kännetecknas av naturliga och återbrukade material, med spännande inslag av detaljer från kulturhistoriska byggnader inom området.

Spridningskorridor och stråk bevaras och tillåts tränga in mellan byggnaderna med växtlighet på tak och väggar.

Vi möter bullerproblematiken med genomtänkt fönstersättning och burspråk samt balkonger mot naturmark.

Gröna takterrasser tillsammans med orangeri ger en tillgänglig utemiljö för året runt-bruk. På innergården får kvarteret en karaktär av ”Lantgård i stan” med växtlighet för biologisk mångfald, lekbar grönska, odlingslotter och hönor under sommaren.

I kombination med den nuvarande naturlekparken intill blir kvarteret en naturlig utflyktspunkt för förskolor i närområdet och erbjuder många möjligheter till aktivitet för de äldre.

En mötesplats för alla generationer.