Längs kanten av Hjorthagsberget, mellan Hjorthagen och gasverksområdet bildar tillkommande bebyggelse av bostäder och småskalig service en stärkande länk, samtidigt som den ramar in och skapar nya entréer till Hjorthagsparken.

Den klimatneutrala hyreslamellen (kv. E) uppförs som hus i park, på parkens villkor.

Huset tar så lite berg och växtlighet i anspråk som möjlig och naturen ses som en del av bostadskvarteret.

Den pedagogiska naturgården har få hårdgjorda ytor men desto fler nya livsmiljöer för eklevande insekter, pollinatörer, fåglar och djur.

Skyltar, fast utrustning och möblemang inbjuder till lek och skapar nyfikenhet.

De ekar som behöver tas ner i området återanvänds, stammar sparas, rishögar bildas och mulmholkar byggs.

Byggnaden uppförs med senaste teknik och i klimatförbättrad betongstomme, men med klassiska proportioner inspirerade av områdets kulturhistoriska särdrag och identitet.

Fasaden i betong har inslag av tegel och en hög omsorg om detaljer. Resurshushållningen genomsyrar allt från husets placering och stomme, ner till planlösning, funktioner och detaljer.

Vi ser gärna återbruk av material från området.

Lägenheterna har genomtänkta och yteffektiva planlösningar, där de största ges uthyrningsdel eller möjlighet till ett extra sovrum.

Bottenvåningen innehåller LSS-boende med egen entré, samt gemensamma ytor för funktioner kopplade till delningsekonomi, exempelvis återbruksrum, gemensam verkstad eller hobbyrum, som även kan vara tillgängliga för grannar och närboende.