Norra Länken - buller och avgaser i Hjorthagen

Den 6/4 2006 tog den socialdemokratioska regeringen, efter en rad överklaganden och många års funderande, beslutet att bygga Norra Länken.

Samma regering hade hösten 2005 deklarerat att Sverige skall bli oljeoberoende till år 2020 och tillsatte en oljekommision som kom med ett betänkande till sommaren 2006. Beslutet att bygga Norra Länken togs således strax innan kommisionens rapport, som om man därigenom kunde ignorera dess resultat.

Norra länken kan vara klar i slutet av 2015 och beräknas då ha kostat 12 miljarder kronor.

Inga överväganden om den framtida energisituationen och framtida behov av motortrafikleder har heller gjorts inom Vägverket, projektet bygger på gamla trender, före Kyotoprotkoll och varningar för dramatiska oljeprishöjningar.

Mest diskussion har det varit om ledens sträckning vid Roslagstull. Men det finns flera tunnelmynningar, en är i Hjorthagen där leden går i dagen, det blir nämligen för dyrt att däcka över den den hela vägen.

Norra länken beräknas få 80 000 fordon per dygn vars avgaser utmed flera kilometer kommer att sugas ut av fläktar och skickas ut i ett avgastorn invid Hjorthagen och nybyggda Norra Djrugårdsstaden. Tornet, som ömsom kallas frånluftstorn, ömsom avluftstorn, byggs vid Ryttarstadion, se den bruna punkten på kartan.

Ingen rening av luften kommer att ske, det hänvisas till att varje bil har rening.

Norra länken


(på bilden ovan visas tidigare utformningen av trafikplatsen)


Vägverket försäkrar dock att gällande miljökvalitetsnormer skall klaras.

Läs SvDs artikel om partiklars medicinska konsekvenser och DNs reportage om situationen vid bl.a Hammarby Sjöstad
En enklare bullerskärm kommer att byggas utmed Hjorthagsparken.


Om tankarna bakom planen fungerar kommer ca 20 000 bilar per dygn att föras från Björnnäsvägen till Norra Länken. Vidare räknar men med en minsning av biltrafiken på Valhallavägen. Det kan låta som en vinst för miljön men samtidigt förväntar sig planerarna att den totala trafikvolymen skall öka och att krav kommer att ställas på att man skall börja bygga Österleden. Man ökar således problemen och flyttar dem till bland annat Hjorthagen. Med Norra Länken som granne blir tänkta bostäder på Ställverkstomten inte särskilt attraktiva med höga buller- och partikelhalter, se kartorna nedan.

MKB_torn_partiklar
Lanforsvägen får 39-50 µg partiklar per mluft.
Buller-Abbis
Flera huskroppar får buller upp till 60 dbA
(gula zonen).

Prognoserna för trafikvolymerna beaktar inte framtida höga drivmedelspriser vilket kan lindra miljöpåverkan.


Kartorna ovan är hämtade ur SBKs Miljökonsekvensbeskrivningar.
Wikipedia har en artikel om Norra Länken