Pågående projekt i och kring Hjorthagen

Stadens byggplaner i och kring Hjorthagen presenteras här och omfattar Terasskvarteren, Kolkajen, Ropsten, Hjorthagsparken m.m.

Det mest aktuella projektet är Terasskvarteren utmed Gasverksvägen.
Samråd har pågått sedan 7/12, men i sedvanlig ordning meddelades det till berörda 21/12, lagom till julhelgen.
Synpunkter skall vara inlämnade senast 24/1 2023.
Diarienr: 2021-12441
Projektnamn: Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3
Planförslaget visas i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4,
Alla handlingar i ärendet finns för nedladdning här
Om man bara vill läsa Planbeskrivningen finns den för nedladdning här (35 MB)
Illustrationerna nedan är tagna ur planbeskrivningen.
Den sista bilden visar hur byggnationen ter sig från lilla Lidingöbron när även Kolkajen och Ropsten bebyggts.