Bilder från K69:s träff 19 maj 2016

Samling och mingel

Gruppfoto, från vänster
Björn Gustafsson
Göran Friberg
Lars Cederfeldt
Håkan Bond
Thomas Manbo
Bo Tengblad
Olle Bäckström
Lasse Hallmén
Peter Gavelin
Mats Skoglund
Ingvar Hertzman
Bosse Gillberg
Bo Jacobsson
Malte Cederström
Mats Jonsson
Klas Ringskog
Mikael Söderbäck
Hans LefvertMarkus Aerni,
lektor i arkitektur,
visade oss skolan
ut- och invändigt
Cortén är fasadmaterialet
Krökta respektive plana fönsters för- och nackdelar belystes
Foton av trapphuset: Lasse Hallmén


Efter lunchen berättade Håkan om hur söktrycket till Väg- och vattenbyggnad sjönk och att utbildningen vid mitten av 90-talet var hotad vid KTH.
Tidigare bestämde staten antal utbildningsplatser utefter arbetsmarknadens behov, nu styrdes det av studenternas önskemål utan hänsyn till anställningsmöjlighet.
Samarbete med Lantmäteri och Arkitektur ledde till att Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad bildades.
Där ingår Byggvetenskap som närmast motsvarar sektionen för Väg- och vattenbyggnad och omfattar
  • Betongbyggnad
  • Bro- och stålbyggnad
  • Byggnadsmaterial
  • Byggnadsteknik
  • Installationsteknik
  • Jord- & bergmekanik
  • Strömnings- och klimatteknik
Namnbytet och omorganisationen ledde till ökat söktryck, nu finns ungefär två sökande per utbildningsplats.
Utbildningen har anpassats till Bolognasystemet och förlängts till 5 år varav de två sista är Mastersutbildning.

Håkan berättade också om om hur villkoren för finansiering radikalt ändrats
och att det nu är en stor uppgift att få forskningsuppdrag från industrin m.fl.

Institutionens prefekt Johan Silfwerbrand, professor i Brobyggnad,
berättade om dagens utbildning och beskrev med bilder och siffror
de olika avdelningarnas verksamhet.