Kommittén för nästa möte med K69.

Närvarande på Reisens bar 2010-04-27:

Björn Gustavsson

Bosse Jacobsson

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Stellan Folke

  1. Tidpunkt för nästa möte och kommittén kommande möten
  2. Nästa möte är 2014, om vi håller femårsintervallet. Vi fortsatte diskussionen från Älvkarleby angående möjligheten att träffas oftare, när vi nu får mer arbetsfri tid. Av flera skäl landade vi i att behålla femårsintervallet. Nästa stora sammandragning blir alltså 2014.

   Det har dock ett värde att ses mer regelbundet. Planeringskommitténs möten bör därför vara öppna och göra det möjligt att träffas en gång per år. Till nästa möte kontaktar var och en av oss personer som vi tror kan vara intresserade att delta, och bjuder in dem.

   Nästa möte med planeringskommittén blir torsdagen den 16 september. Bosse T håller i detta och sprider information om var och när. För mötesplaneringen (bokning av rätt lokal t ex) bör ni berätta vilka ni har rekryterat senast i början av september.

  3. Adresslistan
  4. Bosse T ställer samman så aktuell kontaktinformation som möjligt från den pärm som vi ärvt efter förra kommittén och sprider listan till alla i kommittén.

  5. Hemsida
  6. Vi beslöt att vi bör ha en enkel hemsida. Björn håller i detta till att börja med, säkrar domännamn, hyr plats på webbhotell och gör en första version av sidan

  7. Program

En idé som ventilerades i Älvkarleby vara att göra en gemensam resa. Eftersom ambitionen är att få med så många som möjligt till 45-årsjubileet släppte vi den tanken. Utgångspunkten är att vi är i Stockholmstrakten.

Någon form av studiebesök på KTH kan vara intressant. Att träffa den nya generationens teknologer och se dagens utbildning. Inför vårt möte 16/9 kontaktar Bosse kontaktar Håkan Stille, som har färska kontakter med skolan.

Är det så att intresset för tekniska studiebesök blir mindre när avståndet till den yrkesverksamma tiden ökar? Är det möjligen tvärtom? Att på något sätt ge en bild av "vad som händer i Stockholm" kan vara en utgångspunkt. Kulturinslag som vid mötet 2004? Vi fortsätter diskussionen i september.

Antecknade gjorde

Bosse T