Kommittén för K69s 45-årsjubiluem

 

Närvarande på Reisens bar 2010-09-16:

Björn Gustavsson

Bosse Jacobsson

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Ingemar Lundin

Örjan Forsgren

 

 

1.     Adresslistan

Adresslistan är grunden för vårt fortsatta arbete. Målet är att komma i kontakt med alla. De som då säger att de inte är intresserade av fortsatt kontakt med årskursen ska förstås respekteras.

 

Hittills har vi kunnat verifiera drygt hälften av adresserna. Återstående namn fördelades enligt bifogat dokument. (Se ”Ej kontakt”).

 

Verifierade adresser skickas fortlöpande till Bosse T, som sammanställer adresslistan.

 

Vi ägnar tiden t o m oktober utgång åt dessa eferforskongar. Under november gör vi ett utskick som bl a innehåller en intresseförfrågan avseende vårens planerade resa till Mariefred (se nedan).

 

 

2.     ”Minibiografier”

Göran Walters korta sammanfattning av sitt arbets- och familjeliv diskuterades. Vi var överens om att det kan vara intressant av att få en bild av ”vad det blev av oss” och vad de förhoppningsfulla väg- & vattenbyggarna från 1969 kom att ägna sig åt. Att känna till fritidsintressen kan vara intressant för vår planering av gemensamma aktiviteter (golftävlingar, körverksamhet, besök på Formel 1- tävlingar etc).

 

Att samla mer nonsensinformation är inte målet. Det finns också en risk för att det sociala trycket bidrar till att några känner sig tvingade att lämna ut uppgifter som de helst inte exponerar.

 

Bosse T gör ett förslag till enkel mall för vilka uppgifter som är intressanta (vad har du jobbat med, vilka fritidsintressen har du + kanske något mer). Förslaget diskuteras vid vårt nästa möte och kan då kanske ingå i det utskick vi gör i november

 

3.     Båt- och tågresa till Mariefred

Ingemar gav erfarenheter från en genomförd resa med sin studentklass till Mariefred.

-        Båt från Stockholm avgår på fm (10.00) och tar 3½ timme.

-        Lunch ombord.

-        Aktiviteter i Mariefred kan t ex vara guidad tur på Gripsholm eller besök i Grafikens hus

-        Resa med Östra Södermanlands Järnväg till Läggesta (inkl besök i depån), fortsatt tågresa med SJ till Stockholm och hemkomst vid 17-tiden

-        Kostnaden för resan är ca 300 kr (lunch mm tillkommer)

 

Vi tyckte upplägget var bra och jobbar vidare med målet att genomföra en resa i slutet av maj eller början av juni 2011. Programmet ska innehålla en halvtimmes diskussion om 45-årsjubileet 2014.

Bosse T och Ingemar (konsult) tar fram ett konkret förslag till program som vi kan sprida med intresseanmälan i november

 

4.     Övriga frågor

Sången är ett uppskattat inslag vid våra jubileer, och texterna ”sitter” förbluffande bra med tanke på all tid som gått. För att förstärka minnet av texterna, öka antalet tonträffar och förstärka sångarglädjen ytterligare kan en idé vara att bilda en inofficiell kör med lagom hög ambitionsnivå. Aktiva sångare finns i årskursen (Olle, Ingemar, Matss Jonsson, Göran Friberg , Bosse T och säkert fler).

 

Vi gör en intresseförfrågan i kommande utskick (”fritidssysselsättningar”)

 

5.     Nästa möte

Vi träffas nästa gång torsdagen den 18 november kl 18.00.

 

Lokal meddelas senare, det beror lite på hur många vi blir

 

 

Antecknade gjorde

Bosse T