Minnesanteckning 2
Kommittén för K69s 45-årsjubileum


Närvarande på Zum Franziskaner 2010-11-18:

Olle Bäckström

Örjan Forsgren

Peter Gavelin

Björn Gustafsson

Ingemar Lundin

Håkan Stille

Bosse Tengblad  1. Adresslistan

Vi har nu en restlista med fem namn, som vi ännu inte fått kontakt med:Tre personer saknar e-post och får kontaktas med vanligt brev:Vi diskuterade risken för att vi helt missat någon. Björn påminde om ”Kappa”, och fortsätter att eftersöka honom via de kontakter han känner till


  1. Intresseförfrågan

Inom ett par veckor går vi ut med en intresseförfrågan avseende vårens båtresa. Bosse T och Björn ordnar detta. Vi ber då även var och en att skicka oss en kort presentation (”minibiografi”). Respons på intresseförfrågan vill vi ha före nyår.


  1. Program för båtresan 2011

Förutsättningarna för att göra ett detaljerat program för båtresan finns ännu inte, men intresseförfrågan kommer att bli tillräckligt konkret ändå.


Efter diskussion enades vi om följande upplägg:Tidpunkt för resan blir någon gång mellan sista veckan i maj och midsommar.


En fråga att ta ställning till är om vi ska åka en vardag eller under en helg. Vårens helger kan vara fyllda annat, samtidigt som det förmodligen är mindre trångt på båten en vardag. Å andra sidan slipper de som fortfarande jobbar ta ledigt om vi väljer en lördag.


Min personliga uppfattning är att en veckodag (fredag?) är att föredra. Men vi tar ställning när tidtabeller och annat är tillgängligt.


Kostnaden för utflykten exkl måltider och drycker bör bli 400-500 kr


  1. Minibiografi

Mallen för en minibiografi innehåller just nu följande rubriker:


Namn:

Född:

Bor:

Familj:

Efter KTH:

Fritidsintressen:

E-postadress:


Vi bestämde att vi kompletterar de två exempel som hittills finns (Göran Walter och BosseT, Björn distribuerar) genom att alla i planeringskommittén gör sin egen biografi och skickar den till mig och Björn. Förbättringar av mallen är förstås välkomna!


I utskicket ska vi understryka att syftet är att underlätta att återknyta kontakter, att det är frivilligt att delta och att vi inte är intresserade av långa ”skrytvalser”. Fokus bör ligga på vad som hänt efter KTH. Uppgifter om fritidsintressen kan ge underlag för gemensamma aktiviteter (jakt, F1, körsång, golf etc)


  1. Nästa möte

Vi ses nästa gång torsdagen den 20 januari 2011 kl 18.00. Plats meddelas senare


Antecknade gjorde

Bosse T