Minnesanteckning


Kommittén för K69 45-årsjubileum

Närvarande på Östra stations järnvägsrestaurant 2011-02-01:

Olle Bäckström

Örjan Forsgren

Bosse Jacobsson

Peter Gavelin

Ingemar Lundin

Bosse Tengblad

(Håkan Stille avvek snabbt för att se till sjuka barnbarn)


  1. Dag för båtresan

Vi landade i söndag 12/6 (alt 1) eller söndag 19/6 (alt 2).

Före midsommar går S/S Mariefred går endast helger, och vi bedömde söndagar som bättre än lördagar.


Ingemar berättar 4/2 att vi nu är inbokade på andra middagssittningen på s/s Mariefred den 12 juni


  1. Program

Inga invändningar mot programmet. Ansvarsfördelning för den fortsatta planeringen bifogad lista.


  1. Inbjudan

Bosse T formulerar inbjudan som skickas ut av Björn under februari. Inbjudan går till de 24 som anmält intresse, men även för kännedom till dem som inte ännu hört av sig. Svar (ja/nej) vill vi ha medio mars. En påminnelse går ut under slutet av mars.


  1. Övrigt

Bosse T antecknade
Att göra


Vem

Anm


Författa inbjudan


Bosse T
Utskick

  • via email

  • till 3 utan mail

  • påminnelser


Björn

Bosse T

BT/BGUnder februari


Under mars


Planera jvg-resorna

IngemarLunchen

Bosse T


Grafikens hus eller Värdshuset alt golfbanan

Besök på slottet

Bosse

Inkl guidad tur


Boka båten/middag

Ingemar