Minnesanteckning


Kommittén för K69 45-årsjubileum

Närvarande på Östra stations järnvägsrestaurant 2011-08-23:

Björn Gustafsson

Bosse Jacobsson

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Stellan Folke

Örjan Forsgren  1. Utvärdering av Mariefredsutflykten

Möjligheterna att umgås med många framhölls som det mest positiva i de totalt sett mycket positiva omdömena. Många aktiviteter (tågresa, lunch, museibesök, båtresa med middag och pauserna däremellan) gav rika möjligheter till snack. Vi hade till och med tur med vädret! Endan orosmomentet var tågets försening som kunde ha spräckt programmet, men det löste sig. En viss risk får man ta när man åker tåg…


Samlande omdöme: jättebra!


  1. Kommande aktiviteter

Vi följer vår strategi att successivt försöka vidga kretsen kring våra planeringsmöten, ha ett större arrangemang per år och avsluta med 45-årsjubileet.


2012: Studiebesök vid Citybanan i Stockholm. Bosse T tar kontakt med Trafikverket om ett besök våren 2012. Med hänsyn till utlandsboende är början av juni en optimal tid. Programmet kan se ut följer:


Fortsatt diskussion vid nästa träff. Information och inbjudan bör gå ut i februari/mars.


2013: fritt fram för idéer!


2014: Stellan föreslog att en båtresa till Tallin bör vara ett alternativ som vi tittar på. Goda möjligheter till umgänge (konferens och middag ombord, kulturella aktiviteter i den gamla ”svensk-staden”) och inte så dyrt. Bosse T fick utdrag från Tallinks hemsida att begrunda. Vi återkommer till detta


  1. Övriga frågor

Minibiografierna aktualiserades. Ett 10-tal finns nu på hemsidan. Ingen spontan succé med andra ord. Kolla hemsidan, Björn lägger då och då ut nya bilder/filmer.


Mariefredsresan gav ett litet överskott, så Björn har nu fått betalt för sina utlägg för hemsidan.


  1. Nästa planeringsträff

Vi träffas måndagen den 31 oktober kl 18.00,

Plats: Östra stations järnvägsrestaurantBosse T antecknade