Kommittén för K69 45-årsjubileum

Närvarande på Östra stations Järnvägsrestaurant 2011-10-31:

Björn Gustafsson

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Peter Gavelin

Staffan Bengtsson

Stellan Folke

Örjan Forsgren

 

Förhinder: Bosse J, Ingemar, Håkan

 

 

  1. 1.Årskursträff 2012 

Vi måste välja en vardag för att Citytunneln ska kunna ta emot oss. Början eller slutet av en vecka möjliggör för dem som bor utanför Stockholm att ägna en förlängd helg åt stan.

 

Efter en stunds almanacksanalys landade vi i måndagen den 11 juni som lämpligt datum för studiebesök vid Citybanan. Bosse T stämmer av datumet med dem.

 

Programmet för studiebesöket blir i huvudsak så här:

 

12.00        Lunch på restaurant i lämpligt läge

13.00        Information om Citybanan i deras lokaler nära Centralen

14.30 ca        Tunnelbesök

15.30 ca        Slut på besöket

 

Vi diskuterade olika intressanta kulturaktiviteter och kom fram till att ölprovning och –produktion kan vara nog så kulturellt.

 

Inbjudan till övningen 11 juni – inklusive program - bör gå ut i slutet av januari. Vi skickar information om datumet redan före jul tillsammans med en jul/nyårshälsning och en uppmaning att delta i vårt nästa planeringsmöte (Bosse och Björn).

 

 

 

 

 

 

  1. 2.Jubileet 2014 

Två alternativ ska undersökas:

 

Sankt Petersburg kan antas bli dyrare än Tallin, och målet är att få med många på resan, vilket kan visa sig ge en målkonflikt

 

  1. 3.Nästa planeringsträff 

Vi träffas efter jul och nyår, nämligen måndagen den 9 januari, då Stellan ännu inte har hunnit avvika till Medelhavskusten

 

Tid:         18.00

Plats:         Östra stations Järnvägsrestaurant

 

 

Bosse T antecknade