Minnesanteckning


Kommittén för K69 45-årsjubileum

Närvarande på Östra stations Järnvägsrestaurant 2012-01-09:

Björn Gustafsson

Bosse Jacobsson

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Lars Cederfeldt

Mats Jonsson

Peter Gavelin

Staffan Bengtsson

Stellan Folke

Örjan Forsgren


Förhinder: Ingemar, Håkan  1. Årsträff 11 juni 2012


Lunch och studiebesök


12.00 Lunch på restaurant nära Centralstationen

13.00 Information om Citybanan i deras lokaler nära Centralen

14.30 ca Tunnelbesök

15.30 ca Slut på besöket

Bosse T svarar för kompletterande detaljer (adresser etc)


Kulturaktivitet och middag


17.00 Vi samlas antingen på Treskillingen (Lilla Nygatan) eller Monks (Wallingatan) för ölprovning samt middag.


Kostnad för ölprovning ca 250-300 kr, middag 300-400 kr plus tillkommande drycker ser vi som ok.


Efter besök på plats och jämförelse av prisbilder beslutar Olle och Bosse T om vilket av alternativen som vi väljer


Inbjudan

Vi skickar ut inbjudan i mitten av februari och ber om svar så snabbt som möjligt men senast medio maj (Bosse T och Björn hanterar detta)  1. Jubileet 2014


Program

Efter diskussion framstår en resa till S:t Petersburg som den idé vi arbetar vidare med. Staffan tar med hjälp av sina kontakter fram ett konkret förslag på resor och program. Offert är på gång. Båt dit, program + en övernattning i Ryssland samt flyg hem kan vara ett upplägg.

Alternativ till S:t Petersburg studeras senare vid behov.


Resan bör genomföras i slutet av augusti.


Medföljande fruar och motsvarande är välkomna. Något ”Accompanying persons programme” erbjuder vi dock inte.


Vi räknar med cirka 25 deltagare.  1. Adresslistan

Vi fick ett par returer på senaste utskicket. Björn söker kontakt med Gunnar Holmquist, Bosse T med Leif Pettersson.


Adresslistan skickas ut med dessa minnesanteckningar, för granskning och upptäckt av ev felaktigheter.  1. Aktivitet 2013

Vi avvaktar med den till i höst. En idé kan vara KTH-besök + middag med övernattning på skärgårdshotell (Smådalarö gård tex)


  1. Nästa planeringsträff

Vi träffas igen torsdagen den 3 maj för en avstämning av läget inför 111 juni och fortsatt planering av jubileet


Tid: 18.00

Plats: Preliminärt Östra stations Järnvägsrestaurant, om inte varma vårvindar lockar oss någon annan stans (meddelas senare)Bosse T antecknade