Minnesanteckning

Kommittén för K69 45-årsjubileumNärvarande 2012-10-02 på Östra stations restaurang

Bosse Tengblad

Olle Bäckström

Björn Gustafsson

Örjan Forsgren

Staffan Bengtsson

Lars Cederfeldt

Per Kämpe

Kjell SöderströmAnmält förhinder: Bosse J, Peter, Ingemar, Stellan, Håkan, Mats  1. Jubileet 2014

Vi går vidare med St Petersburg och Riga som alternativa destinationer. Vi undersöker möjligheterna att åka båt direkt till St Petersburg, utan mellanlandning i Tallin eller slutstation i Helsingfors (Staffan). Till nästa planeringsträff ska vi ha konkreta förslag med tidtabell, programutkast och prislappar (Bosse)

St Petersburg ligger längst in i Helsingforsviken, Riga finns längre söderut längs den baltiska kusten. På kartan ser det ut som ungefär lika långa båtresor.

Ramprogrammet ser i grova drag ut som följer:

Vi undersöker även alternativet att ta flyget hem, för dem som tycker att en båtresa är tillräckligt.

Vi ska anlita en resebyrå som administrerar det hela. Vi räknar med att vi blir 25 personer (+/-5). Resebyrån har säkert förslag till vårt dagsprogram, men alla som har idéer om vad vi bör göra hör av sig!

Vi beslöt att resan ska genomföras under andra halvan av augusti. Det ger de utlandsboende större möjlighet att delta, och är (kanske) en mindre hektisk tid än juni.


  1. Årsträff 2013

Vi diskuterade alternativen Utö och Sandhamn. Båda innebär båtresa, och viss möjlighet att komma tillbaka samma dag. Vi siktar dock på middag med övernattning.

Utö värdshus har gott rykte, gruvorna kan ge anledning till kulturhistoriska betraktelser. Sandhamn har goda krogar, kanske svårare att hitta något program med lokal anknytning? Vi bestämde oss för Sandhamn som förstahands-alternativ.

Lämplig tid för träffen 2013 befanns vara augusti. Till nästa möte har vi konkreta förslag (Bosse)

  1. Övriga frågor
En idé till: Får vi in ett antal texter kan kanske dessa vara grund för en allmän diskussion vid mötet 2013? Som i ett nästa steg blir en ”Vitbok 45 år senare” författad av 25 fd teknologer? Rubrik: ”Med facit i hand?”

Bosse antecknade.