Minnesanteckning

Kommittén för K69 45-årsjubileumNärvarande 2012-12-11 på Östra stations restaurang

Bosse Tengblad

Björn Gustafsson

Bosse Jacobsson

Stellan Folke

Peter Gavelin

Per Kämpe
Kjell SöderströmAnmält förhinder: Ingemar, Håkan, Mats, Olle, Staffan, Lars, Örjan  1. Jubileet augusti 2014

Alternativ USA

Klas Ringskog har i mail tillfört idén att göra en kust-till-kust-resa i USA. Klas gjorde en lyckad sådan bilresa med sin hustru under 30 dagar. Hans bedömning är att kostnaden skulle bli (minst) 25000 SEK/person. En kortare resa (20 dagar) minskar förstås kostnaderna.


Vi diskuterade förslaget, som många fann intressant. Vi anser dock inte att det är ett alternativ för vår gruppresa där vi vill få med så många som möjligt (25 – 30 personer). Även om tidsåtången minskar blir det ”too much”.


Idén ersätter alltså inte våra planer för jubileumsresan 2014, men kan kanske vara intressant för en mindre grupp.


Bosse T informerar Klas om våra slutsatser.


Alternativ Riga

Bosse har varit i kontakt med TallinkSilja:


Valet av hytt påverkar priset enligt följande:

Hytt Enkel Dubbel

A 3948 3368

B 2958 2640

C 2463 2318


Konferenstid ombord vill de ha 828 SEK/timme för.

Stannar vi bara en natt i Riga minskar hotellkostnaden med ca 500 kr

TallinkSilja erbjuder inte längre återresa med flyg, det får undersökas separat.


Alternativ St Petersburg

Staffan har kollat med ”sin” resebyrå: det bara finns kryssningar med mellanlandning i Tallin.


Diskussion

Vi konstaterade att vi fortfarande har två levande alternativ, Riga och S:t Petersburg. Båda alternativen behöver konkretiseras. Till nästa möte ska detta ha skett.


S:t Petersburg är en större stad med rikare utbud av kultur och historia. Det bör med andra ord vara lättare att ta fram ett intressant program där. Det verkar dock vara något knöligare att ta sig till och från den ryska staden.


Riga har bl a berömd arkitektur, ett jugendmuseum och ett ockupationsmuseum, och ett svenskt förflutet. Resan dit och hem framstå än så länge som mer lätt att arrangera.


Vi berörda frågan om kurskamraterna skulle utsättas för en enkätundersökning och tillfrågas om de olika alternativen. Vi fann att planeringskommittén, liksom tidigare kommittéer för femårsjubileerna, har mandat att utarbeta programmet.


Oavsett om vi väljer Riga eller S:t Petersburg ska ha upplägget ha följande konturer:


  1. Årsträff augusti 2013

Vi var överens om att inte göra någon resa 2013 utan fullfölja de upplägg vi haft 2011 och 2012: studiebesök + middag i centralt läge i Stockholm. Tidpunkt: andra halvan av augusti


Bosse T kontaktar Staffan och Lars om ett studiebesök på Viktoria och/eller Friends Arena. Vi undersöker möjligheten att kombinera med middag + lämpligt event på Friends arena.


Stellan kollar med kollega från WSP när Tele 2-arenan är klar.


  1. Nyttan med min VoV-utbildning

Björn jobbar på sin text, som växer i omfång, med detaljkritik av vissa kurser. Björn skickar ut texten till planeringskommittén och lägger ut den på hemsidan. (Kanske kan du vänta med det tills vi har fler texter att lägga ut, Björn?/BpT)

De olika bidragen kommer med nödvändighet att bli väldigt olika, både till innehåll och form. Under diskussionen underströk vi poängen med ganska korta/läsbara epistlar. Utgångspunkten är att vi efter drygt 40 år på arbetsmarknaden reflekterar över vilken betydelse och nytta vi haft av de 4+ åren på KTH.

Björns text bör kompletteras med ytterligare några från planeringskommittén. (Jag gör ett utkast! Flera?/BoT) Vi sprider dessa exempel till kursen och uppmanar flera att komma med bidrag. Vi har en diskussion vid mötet augusti 2013. Frågan om en eventuell sammanställning och redaktionell bearbetning (”vitbok”) avgör vi senare.  1. Vi träffas nästa gång tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.00Bosse antecknade