Minnesanteckning

Kommittén för K69:s 45-årsjubileum

Närvarande 2013-02-19 på Järnvägsrestaurangen Östra station

Bosse Tengblad

Björn Gustavsson

Bosse Jacobsson

Stellan Folke

Olle Bäckström

Peter Gavelin

Per Kämpe

Kjell Söderström

Staffan Bengtsson


Anmält förhinder: Lars C, Örjan F, Mats J, Ingemar L


  1. Årskursträff 2013

När: I första hand onsdag 21/8, i andra hand torsdag 22/8. Staffan kontaktar Friends arena

Samling kl 14.00 i lämplig lokal.

Om det öppnas något näraliggande lunchställe samlas de hungriga för lunch vid 12.30-tiden. (Beslutas senare)

Program Rundvandring

Lars Cederfeldt berättar om konstruktionen

Staffan Bengtsson berättar om säkerhetsarbetet


16.00 ca Transport till Victoria Tower i hyrd buss (Bosse)

Samling i baren högst upp i tornet (ca 17.00?)

Staffan Bengtsson informerar om brandsäkerhet mmMiddag 18.30 på Scandics restaurang längst ned i husetSlut senast 22.00(Alla tider är preliminära!)

Inbjudan Skickas ut under februari, efter besked om datum från Staffan.

Bosse T skriver fixar utskicket tillsammans med Björn G  1. Jubileumsträffen 2014

Vi diskuterade alternativen St Petersburg och Riga med avseende på kostnader, antal nätter totalt och på sjön och programmets innehåll. Inget beslut togs om resmålet men vi var överens om följande:

Slutsatsen av diskussionen är att ”det lutar åt Riga”, men till nästa möte ska vi ha underlag avseende båda resmålen. Beslut bör fattas under hösten 2013, så att inbjudan kan gå ut före årsskiftet

  1. Nyttan av min VoV-utbildning”

Björn hade föregått med gott exempel, Per och Bosse har påbörjat en text. Intervjun med Lars i ”Lillbladet” är en bra beskrivning av nyttan med utbildningen!Övriga i planeringsgänget skriver korta bidrag och skickar till Björn, som lägger ut på K69.seTexterna bör kunna ge ett bra underlag för en intressant diskussion, antingen vid en planeringsmiddag eller kommande årsträff.  1. Nästa möte är onsdagen den 29 maj kl 18.00

på ett ställe med runt bord som rymmer ett dussin hungriga (lokal meddelas senare)Bosse T antecknade