Minnesanteckning

Kommittén för K69:s 45-årsjubileum

Närvarande 2013-05-29 på Järnvägsrestaurangen Östra station

Bosse Tengblad

Björn Gustafsson

Bosse Jacobsson

Peter Gavelin

Lars Cederfeldt


Förhinder: Staffan, Olle, Ingemar, Örjan, Mats, Håkan, Per, Kjell, Stellan  1. Årskursträffen 21 augusti 2013

Vi gick igenom detaljplaneringen, som godkändes. Tacket till Johan Meyer föreslogs få formen av en god whisky. Johan eller Staffan ger en kort allmän presentation av Friends Arena.Bosse kontaktar Friends och Scandic Victoria Tower och stämmer av programmet inkl bestämmer middagsmeny och förbereder barbesöket, samt förbeställer taxi.Som det ser ut nu täcker det aviserade priset 650 kr kostnaderna, om dessutom vår kassa på ett par tusen kr används. Beslöts att priset för deltagande ska vara 650 kr. Om inga negativa överraskningar inträffar när det gäller kostnaderna kan eventuellt ”en öl i baren” ingå i priset.Under första veckan i juni får deltagarna information om slutligt program och hur och när de ska betala sin avgift  1. Nästa möte med planeringskommittén

Vi träffas förslagvis tisdagen den 17 september 2013 för planering av 2014 års jubileum.Hör av dig snarast om denna tid inte passar din almanacka!  1. Övriga frågor

Vi diskuterade kryssningar till Riga och vårt kommande program i den gamla staden. Historia, arkitektur och opera kan bli tre teman för besöket. Mer om detta diskuterar vi i höst.Frågan om en träff med ”boule petanque” sköts till senare tillfälleBosse antecknade