Minnesanteckning

Kommittén för K69:s 45-årsjubileum

Närvarande 2013-09-17 på Järnvägsrestaurangen Östra station

Bosse Tengblad

Björn Gustavsson

Bosse Jacobsson

Olle Bäckström

Per Kämpe

Ingemar Lundin

Örjan Forsgren

Kjell Söderström


Förhinder: Staffan, Peter, Lars, Mats, Håkan, Stellan  1. Utvärdering av årskursträffen 2013

Positiva omdömen från alla. Kombinationen teknik/socialsamvaro fungerade. Mingelmöjligheterna var många, vilket var bra. Blandat program blir intressant. Lars föredrag var fascinerande (”en väldigt konkret illustration av hur jobbet kan bli efter allt det vi lärde oss på Teknis”…) Staffan var mycket intressant men fick för dåliga fysiska förutsättningar för sin presentation (matsalen).  1. Jubileumsresan 2014

Tidpunkt: mitten eller slutet av augusti, för att fånga upp utlandskompisarna. Hör av er snarast om det är någon dag som inte fungerar – planeringskommittén har visst företräde i beslutsprocessen!Resmål: Riga, totalt tre nätterInbjudna: Kurskompisar med hustrur/motsvarandeFärdsätt: Båt dit båt hem är huvudalternativ. Flyg hem blir en option.Program: Här är det mesta öppet - kom med förslag och idéer. Stor delaktighet från planeringskommittén är ett mål i sig!Första kvällen ombord:

Bosse J ansvarar för denna programpunkt, där vi vill få presentationer av Rigas historia från medlemmarna i planeringskommittén.Dag 1 i Riga

Vi angör Riga 11.00 lokal tid

Incheckning på hotellet

Gemensam lunch (på hotellet?)

Någon från ambassaden berättar om Rigas svenska historia (Bosse T)

Guidad stadsrundtur

Studiebesök 1: Jugendmuseet (t ex)

Middag (Ev på egen hand, ta i så fall fram förslag på restauranger)

Operabesök ( ev option)


Dag 2 i Riga

Frukost på hotellet

Studiebesök 2 (Konstutställning/Tekniska museet/???)

Gemensam lunch

Egen tid på stan

Samling vid båten 16.30


Andra kvällen ombord

Samling i konferensrum (Diskussion: Nyttan med mina år vid KTH?!)

Gemensam middag (uppgraderad buffé?)


Tidplan för planeringsarbetet

Beslut vid vårt möte i december

Inbjudan ut i januari

Intresseanmälan mars

Betalning senast maj/juni


Uppdrag till nästa möte

Bosse J tar fram upplägg för presentationer av Rigas historia

Olle B funderar på presentation av ”Riga och Jugend”

Bosse T kontaktar Silja Tallink och Svenska Ambassaden. Ambitionen är att få max administrativt stöd från researrangören.

  1. Min nytta med mina år på KTH

Inte så många bidrag har influtit. Är idén tillräckligt intressant för att gå vidare?Tanken är att vi alla investerade minst 4 år på studierna vid KTH. Med backspegeln i hand – vilken nytta hade jag av dessa år?Hypotesen är att svaren blir väldigt skiftande. Alltifrån att ” dessa år är ju grunden till det jag arbetet med de senaste 40-50 åren” till att ”nå jag blev väl aldrig någon civilingenjör i den meningen som studieplanen kanske avsåg, men….”Kan vi få in en ”kritisk massa” på 8-12 bidrag borde dessa beskrivningar vara ett intressant underlag för en diskussion under båtresan.Planeringskommittén förväntas vara fördedöme!: Skicka ditt bidrag till Bosse T i god tid före nästa möte! Har vi då ett hyfsat underlag kan vi skicka ut det till övriga kurskompisar och uppmana dem att komplettera. Har vi inte ett sådant underlag släpper vi idéen nästa gång vi ses.  1. Vår gemensamma kassa

Möjligen ska vi slå oss på affärsverksamhet - vårt ackumulerade netto uppgår nu till 5000 kr. Vi använder det i första hand som buffert i den fortsatta planeringen.  1. Nästa möte med planeringskommittén

Vi ses igen tisdagen den 3 december kl 18.00, med stor sannolikhet på Järnvägsrestaurangen, Östra station  1. Övriga frågor

    1. Dennis Hulth har flytta till Florida, som ett tecken på tidens gång. Samma epostadress som tidigare, vi försöker få med honom och andra utlänningar till Riga!

Antecknade gjorde Bosse T