2


Kommittén för K69:s 45-årsjubileum 2014-06-02

Närvarande

Bosse T

Björn

Bosse J

Olle

Örjan

Peter

Per

Lars


 1. Deltagarlistan

Just nu är vi 30 deltagare. Ett varsel om frånvaro på grund av sjukdom avvaktas. 1. Ekonomin

Sammanställning av intäkter och kostnader visar att marginalen för oförutsedda kostnader är mindre än 1000 SEK.Med hänsyn till att kostnaden för kaffepausen dessutom var fel beslöt vi att ”Rigabalsam” inte ingår i den gemensamma kostnaden. Den som vill smaka denna lokala likör betalar på plats ur egen ficka. Peter meddelar guiden denna förändring. 1. Programmet ombord på utresan

Efter välkomstdrink och mingel blir det följande 5 minuter korta presentationer:

Projektor finns ombord, vi måsta ha med egen dator. Björn fixar det.

 1. Meny för middagarna ombord

Föreslagna menyer godkändes, vilket innebärför utresan:

och för hemresan:

Beställda vinpaket avser båda middagarna. 1. Program i Riga

Busstransfer till och från hotellet ingår i Tallinks uppdragBosse T kollar med hotellet angående meny för den gemensamma lunchen

Den guidade turen början 13:00 (hotellet) och håller på till 17:00. Peter har fortsatt kontakt med vår guide Daina Balode, ber henne kommentera det dagsaktuella läget och undersöker hur hon vill ha betalt (kontakt, faktura)

 1. Program ombord på hemresan

Bildvisning (Björn gör bildspel av gamla bilder)

Filmvisning (Staffan har med en digitaliserad ”Spyende skidlöpare”)

Väl av kommitté för 2015-2019 och 50-årsjubileet 1. Information till deltagarna

Informationen ska innehålla

Vi författar inga kompendier om Riga utan hänvisar till aktuella hemsidor med turistinformation etc. En karta över centrala Riga ska

Bosse T ställer samman och skickar ut om ca en vecka

 1. Övrigt

  1. Planeringskommittén konstaterade att detta var det sista mötet innan uppdraget är slutfört. Ett extramöte under juli månad för att träffa sverigebesökande Dennis H kan möjligen tillkomma för dem som har möjlighet. Dennis bjuder på brännvin. (Bosse J håller i detta)  1. Den mötesform vi funnit, med kvartalsvisa möten på Östra station i samband med intag av öl & husmanskost på Järnvägsrestaurangen, har uppskattats av deltagarna. Gruppen har vuxit från ursprungliga 5 till 7-10 deltagare på mötena. Även de årsvisa träffarna med program + middag i en ännu bredare grupp har uppskattas. Vi rekommenderar därför den nya planeringskommittén att fortsätta ungefär så!  1. En lista för anmälan av intresse att delta i de fortsatta planeringmötena ska skickas runt på båten hem från Riga (Bosse T)  1. Några frågor dök upp under samtalet: hur stor befolkning har Lettland och vad är lettiska för slags språk? I landet bor drygt 2 miljoner människor varav 730 000 i Riga. Lettiskan som talas av 1,5 miljoner av dem, ingår i den baltiska språkgruppen som är en undergrupp till av baltoslaviska språk. Till samma grupp hör litauiskan.

Bosse T antecknade