Kommittén för K 69:s 50-årsjubileum 2014-11-26


Närvarande: Björn, Bosse T, Bosse J, Håkan, Per, Örjan, Ingvar, Lasse H, Peter


1.Tallinnresan


Efter disk blev samfällda bedömningen att resan blivit mycket bra. Lagom blandning av gemensamma och enskilda aktiviteter. Den guidade turen var bra.


2. Ekonomi


Tallinnresan gav ett överskott på 1.723 kr. Läggs till vår kassa. Totalt har vi i kassan 6.518. Sparas som buffert vid framtida äventyr och för att täcka, de låga, kostnaderna för hemsidan. Bosse T förvaltar slantarna.


3. Kommande träffar med kursen


Lämpligt upplägg för de årliga samlingarna är program från lunch till kväll. Gärna program med anknytning till våra ämnesområden. (Medan vi fortfarande har någon anknytning till dom). Exempel från disk:


# Operans renovering. Brandskydd (Staffan B) inkl föreställning


# Teknis. Dagens utbildning


# Citybanan. Mycket har hänt sedan vårt senaste besök. Bosse T.s kontakt Eva är fortfarande kommunikationschef.


# Båtfärd under Stockholms broar


# Utbyggnad av T-banan


# Karolinska sjukhuset


( # Förslag från Örjan efter mötet: Tusen öars kryssning i Stockholms skärgård. En heldagstur med strandhugg bla a på Sandhamn och Bullerön. Utomordentlig mat på båten enligt Peter, som gjorde turen i augusti).


Preliminärt tycker vi att lämplig tidpunkt är månadsskiftet maj/juni, en dag mitt i veckan.


Vi efterlyser mer idéer från kursen. Och avvaktar med disk om 50-årsjubiléet 2019.


4. Nästa möte i kommittén


Tisdag den 17 februari kl 18.00 på Östra station.


Peter antecknade