Kommittén för K69:s 50-årsjubileum 2015-02-17


Närvarande: Björn, Bosse T, Bosse J, Per, Peter


  1. Planering av årets kursträff


# Tidpunkt. Vi håller fast vid en dag mitt i veckan i slutet av maj eller början av juni


# Program. Efter genomgång av nya och gamla förslag kom vi fram till att arbeta vidare med följande alternativ:


Denna punkt är beroende av Operans spelschema. Bosse T kollar upp. Punkten kan vid behov skjutas till ett annat år.


# Träffen inleds med lunch (Luzette på Centralen nämndes som bra alternativ) eller fika eller öl och macka beroende på vilket program som väljs och vilken lokal vi startar i. Bra med samling av alla innan programmet sätter igång. Avslutning med middag. I ett senare skede kollar Bosse J lämplig middagslokal.


  1. Fortsatt planering. Första inbjudan bör gå ut i mars. Den närmaste planeringen sker i gruppen via mail.


  1. Adresslistan. Bosse T har den senaste versionen. Fortsätter och håller i listan.


  1. Nästa möte med kommittén: Tisdagen den 7 april kl 18 på Östra station


Peter skrev