Kommittén för K69:s 50-årsjubileum 2015-04-07Närvarande: Bosse T, Bosse J, Lars, Stellan, Björn, Örjan, Peter


  1. Studiebesök i Citybanan 29 maj


Hittills har vi 16 anmälda.


Guiden Eva är med oss under lunchen. Program i övrigt enligt tidigare planer. Studiebesöket kostar oss ingenting. Avslutning med buss upp ur tunnlarna senast 15.45.


  1. Lunchrestaurang


Bosse J meddelar att Luzette inte är bra för oss. För mycket folk gör att det kan bli svårt att trycka in vår grupp. Bosse J fortsätter söka lämpligt ställe nära Centralen och bokar bord när han finner ett.


  1. Pubbesök


Frivilligt när studiebesöket är avklarat. Ev Hyllan på Centralen men vi behöver inte bestämma på förhand.


  1. Avgift


Den enda kostnaden för kursträffen är lunchen. I stället för att ta in pengar för den låter vi var och en betala för sig. Enklast så. Vi tar alternativ enligt ”dagens lunch” och då bör det gå rimligt snabbt.


  1. Adresslistan


Bosse T berättade om brister i adresslistan pga av att kamrater flyttar m m. En fråga är också om vi ska fortsätta och skicka inbjudningar till sådana som aldrig hör av sig. Samtidigt ser vi att till årets träff anmäler sig sådana som vi inte hört av på länge.

Bosse T kollar listan och skickar över namn att fundera över.


  1. Nästa träff med planeringskommittén


Tisdag den 22 september kl 18 på Östra station


Peter skrev