Anteckningar från planeringsmötet på Östra Stations Restaurang en 23 november


Närvarande: Örjan, Ingvar, Bosse J, Bosse T, Staffan och Peter

1. Kursträff 2016

Vi valde besök på KTH som kan innehålla programmen som ersatt VoV, nya energieffektiva arkitekthuset (gärna presenterat av arkitekten, som Staffan känner), nya hållbarhetshuset, ev en gammal reaktorhall samt lunch på Östra station eller Nymble (helst ca 13.30 då det är mindre folk).

Ett alternativ till komplettering av KTH-besöket är att titta på den nya Östermalmshallen som inledning och ev ta  lunchen där.

Tidpunkt första veckan i juni.

Staffan och Håkan utses till organisationskommitté eftersom de har kontakter som bör användas. De föreslår lämplig dag för kursträffen. 
Övriga ställer naturligtvis upp på deras begäran.

Vi kan ha mailkontakt under planeringen och bestämmer definitivt senast  på nästa planeringsträff 16 februari. Därefter inbjudan till kursen.

2. Förslag om föredrag

Ingvar berättade om funderingar han hade kring landhöjningen i Stockholms skärgård. Det finns inte motsvarande höjning vid Mälaren. När havsnivån stiger p g a klimatförändringarna kan man i framtiden råka ut för att -strömmen ändrar riktning och det  kommer att krävas omfattande väg- och vattenbyggnadsarbeten för att skydda bostäder, vattentäkt m m vid och i Mälaren. Om vi finner någon forskare/expert som kan belysa dessa frågor vore det intressant att ordna ett föredrag.

Vi tar med idén till vår förslagsbank.

3. Kursresa vid 50-årsjubiléet

Det är tidigt att planera för något 2019 när vi firar 50 år sedan vi lämnade KTH men ett tänkbart resmål vore Island som flera i planeringsgruppen fann vara intressant. Vi lägger även denna idé i vår skattkista för vidare diskussioner. (Idén kan ju t ex testas på deltagarna vid nästa års kursträff. Peters anm.)

Slutligen. Restaurangen på Östra station verkar nu ha blivit mycket populär. Var helt fullt när vi satte oss vid vårt beställda bord. Så beställ bord om ni planerar besök. Den har ju av The Guardian, tror jag det var, utsetts till en av världens bästa järnvägsrestauranger. Det är klass på vår möteslokal.

4. Nästa planeringsträff

Tisdagen den 16 februari kl 18 på Östra stations restaurang

Peter Gavelin