Nästa planeringsträff blir tisdagen den 26 april kl 18 på Östra stations restaurang.

På det möte vi hade den 16 februari bestämde vi följande:

Närvarande var Örjan, Staffan, Bosse J, Ingvar, Björn, Håkan och Peter.

1. Kursträff 2016

Håkan och Staffan gav förslag på program för studiebesök vid KTH.

# Lunch 11.30-12.30 i Kårhuset

# 13-14 Visning av nya A-huset med någon av arkitekterna

# Förflyttning inom KTH

# 14.30-ca 16. Besök vid Institutionen för Byggvetenskap. Genomgång i stora konferensrummet där av hur utbildningen ser ut idag och vad som skiljer sig från när vi gick. Föredragande kan vara någon av cheferna t ex prefekten Johan Silwerbrand (prof i brobyggnad). Håkan kan också berätta om bakgrund och överväganden vid den stora förändringen 2005. Kaffe serveras under genomgången.

# De som önskar kan avsluta med en öl i kårhuset, KTH:s personalmatsal eller Östra station.

Frågor som återstår att lösa:

- Tidpunkt. 17, 18 eller 19 maj beroende på vilken tid presentatörerna kan.

- Lunchstället kollas. Vi bokar bord men var och en betalar själv sin lunch.

- Punch till kaffet?

- Kostnader? Presentatörerna tar inget betalt men ev punch kostar förstås. Kanske kan tas ur vår kassa? Hur ser det ut i den Bosse T?

Håkan och Staffan kollar upp dessa frågor den närmaste veckan och meddelar Peter som gör inbjudan.  


Vi avstod från bildvisning från Tallinnresan m m. Får anstå till bättre tillfälle då vi har mer tid.

2. Kursträff 2017

I nov diskuterade vi problem med landhöjning/havsytehöjning och Mälaren. Ingvar delade artikel om problemet. Skulle kunna vara tema till nästa års träff. Artikeln har skickats ut separat till er.